Σχόλια πρώτης σελίδας

  

01.Το πρώτο νομοθέτημα για δημόσια Παιδεία (σε doc).     ( σε html)

02.«Έστιν ουν παιδεία η παίδων ολκή και αγωγή προς τον ορθόν λόγον» (σε doc).    (σε html)
03.«Δια τριών οι άνθρωποι γίγνονται αγαθοί και σπουδαίοι, έστι δε ταύτα τα τρία φύσις, έθος, λόγος (λογική ικανότητα)».  (σε doc)   ( σε html)
04.Διδαχή και φύσις παραπλήσιόν εστι. Η γαρ διδαχή μεταρυσμοί την φύσιν, μεταρυσμούσα δε φυσιοποιεί.  (σε doc)   ( σε html)
05.«Ους νυν υμείς ζηλώσαντες και το εύδαιμον το ελεύθερον το δ' ελεύθερον το εύψυχον κρίναντες, μη περιοράσθε τους πολεμικούς κινδύνους.» (σε doc)     ( σε html)  
06.Για την Εκπαίδευση ως κοινωνικό θεσμό έγραψε ο Αριστοτέλης...(σε doc)     ( σε html)
07.Μικέλης 'Aβλιχος, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (σε doc)      ( σε html)
08.Ευρωδραχμής Χαιρετισμός. (σε doc)           ( σε html)
09.Έγραφε ο Επίκουρος στο  μαθητή  και φίλο του  Μενοικέα...(σε doc)       ( σε html)
10.Από το βιβλίο του Bertrand Russell, Education and the Social Order (1932). (σε doc)       ( σε html)
11.Ανδρέα Κάλβου, Εις τον Ιερόν Λόχον. (σε doc)     ( σε html)
12.Δείγμα πολιτικού ήθους. (σε doc)      ( σε html)
13.Από το έργο του Κ. Βάρναλη "Το φως που καίει" (σε doc)     ( σε html)
14.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών : Θαλής (1) (σε doc)     ( σε html)
15.«Η Πόλις εάλω» (σε doc)         ( σε html)
16.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών : Θαλής (2)  (σε doc)  ( σε html)
17.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών : Αναξίμανδρος (1)  (σε doc)  ( σε html)
18.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών : Αναξίμανδρος (2)  (σε doc)   ( σε html)
19.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών : Ηράκλειτος   (σε doc)   ( σε html)
20.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών : Παρμενίδης  (σε doc)   ( σε html)
21.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών : Πυθαγόρας (1)   (σε doc)  ( σε html)
22.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών:  Πυθαγόρας (2)  (σε doc)  ( σε html)
23.ΕΠΙ ΑΣΠΑΛΑΘΩΝ   (σε doc)   ( σε html)
24.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών:  Πυθαγόρας (3)  (σε doc)  ( σε html)
25.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών:  Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος (1)   (σε doc)  ( σε html)
26.Δείγματα από το Στοχασμό των Προσωκρατικών: Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος (2)  (σε doc)  ( σε html)
27.Από την Ηθική Φιλοσοφία του Δημόκριτου 1ο  (σε doc) ( σε html)
28.Από την Ηθική Φιλοσοφία του Δημόκριτου 2ο (σε doc) ( σε html)
29.Δείγματα από το στοχασμό των Σοφιστών :Πρωταγόρας (σε doc) ( σε html)
30.Δείγματα από το στοχασμό των Σοφιστών : Γοργίας ο Λεοντίνος   (σε doc)  ( σε html)
31.Δείγματα από το στοχασμό των Σοφιστών: Ιππίας ο Ηλείος  (σε doc)  ( σε html)
32.Ανωνύμου του Έλληνος   Ελληνική Νομαρχία  ήτοιΛόγος περί Ελευθερίας (σε doc)   (σε html)
33.Δείγματα από το στοχασμό των Σοφιστών: Θρασύμαχος ο Χαλκηδόνιος    (σε doc)  ( σε html)
34.Δείγματα από το στοχασμό των Σοφιστών: Λυκόφρων   (σε doc)   ( σε html)
35.Δείγματα από το στοχασμό των Σοφιστών: Αντιφών (1)  (σε doc)  ( σε html)
36.Δείγματα από το στοχασμό των Σοφιστών: Αντιφών (2)   (σε doc)   ( σε html)
37.Δείγματα από το στοχασμό των σοφιστών: Κριτίας (σε doc)   ( σε html)
38.Δείγματα από το στοχασμό των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων: Σωκράτης Σωφρονίσκου Αθηναίος  (σε doc)       (σε html)
 

επιστροφή στην κεντρική σελίδα                                                     κορυφή σελίδας