Ψημμένος Νίκος, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κάποια από τα έργα του:

Μελετήματα Νεοελληνικής Φιλοσοφίας-A, Ιωάννινα, Δώτιον, 2004.

Μελετήματα Νεοελληνικής Φιλοσοφίας-Β, Ιωάννινα, Δώτιον, 2007.

Η Ελληνική Φιλοσοφία από το 1453 ως το 1821. Ανθολογία κειμένων με εισαγωγή και σχόλια. Τόμος Α, Αθήνα, Γνώση, 1988.

Η Ελληνική Φιλοσοφία από το 1453 ως το 1821. Ανθολογία κειμένων με εισαγωγή και σχόλια. Τόμος Β, Αθήνα, Γνώση, 1989.

Για το Μεθόδιο Aνθρακίτη, Μελετήματα, Ιωάννινα, 2007.

Σωκράτης, Ένα δοκίμιο +  δώδεκα ερωτήματα για τη ζωή και το έργο του, Ιωάννινα, Δώτιον, 2007.

Από τις ποιητικές συλλογές του:

Στης Ποταμιάς τ' αηδόνι. Ελεγεία, Ιωάννινα, Δώτιον, 2005.

Εν Σιατίστη, Ιωάννινα, Δώτιον, 2005.  

Εμπεσών εν Εμπεσώ, Ιωάννινα, Δώτιον, 2006.

Περί βλεμμάτων, Ιωάννινα, Δώτιον, 2007. 

Νίκος Ποταμίτης είναι το όνομα που επιλέγει ο Ν. Ψημμένος, όταν δημοσιεύει τις ποιητικές του συλλογές.

Πηγή:http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/auth_books.php?Name_ID=33

 

Η εφημερίδα μας : Γιατί βγήκαμε στο διαδίκτυο   Οι ξενιτεμένοι μας /The column of emigrants Επικοινωνία   Αφιερώματα  Αρχείο   Συνεργάτες/   Σιάτιστα: η πόλη μας:   Τοπική Ιστορία    Ξενάγηση στην πόλη    Ετυμολογικά   Η στήλη της Αννας    Συνεργασίες  Τοπικά νέα/   Εκπαίδευση: η φροντίδα μας :   Τα Εκπαιδευτικά  Ιστορία   Η γωνιά του βιβλίου   Παιδεία   Συνεργασίες /  Προτάσεις : www.siatista.gr   /www.voros.gr                              Κεντρική σελίδα