Βήματα Ιστορικής Παιδείας

    Σε τούτο το τμήμα του Siatistanews σχεδιάζουμε να προωθούμε άρθρα τριών κατηγοριών:

.α΄ Σύντομη Ιστορία της Ανθρωπότητας (γενικά) και  του Ελληνισμού (ειδικά) κατά τον 20ό αιώνα (σε 12-15 συνέχειες).
.β΄. Τρόπους σπουδής και διδασκαλίας της Ιστορίας, με τη σκέψη ότι η σπουδή της ανθρώπινης δράσης κατά το παρελθόν είναι πιθανό να μας ευκολύνει να κατανοούμε καλύτερα το παρόν, που μας ενδιαφέρει άμεσα.
.γ΄. Παρουσίαση ειδικών άρθρων Τοπικής Ιστορίας της Σιάτιστας ή προσωπικής Ιστορίας (βιογραφίας) τέκνων της, που είχαν κάποια ξεχωριστή δράση στη γενέτειρά τους είτε σε άλλη χώρα, όπου ίσως μετανάστευσαν και σταδιοδρόμησαν.

     Μια αναγκαία διευκρίνιση που οφείλουμε να προτάξουμε είναι τούτη:
  Ότι η Ιστορία είναι η δράση των ανθρώπων:

  • Για να επιβιώσουν πρώτα.
  • Για να οργανώσουν τη ζωή τους με ασφάλεια.
  • Για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους συνανθρώπους τους.
  • Για να βελτιώνουν τη ζωή τους.
  • Για να απολαμβάνουν ελευθερία.
     Συχνά όμως η δράση γίνεται εκτροπή, η ανάγκη για επιβίωση πολλές φορές έγινε εκτροπή προς λεηλασία εις βάρος άλλων. 
     Η Ιστορία, λοιπόν, που θα παρουσιάσουμε είναι οικονομική, κοινωνική, πολιτική, Ιστορία της Επιστήμης, της  Εκπαίδευσης, γενικά του Πολιτισμού, Ιστορία της Ειρήνης και του Πολέμου, της Ανθρωπιάς και της Βαρβαρότητας. Όλη η Ιστορία είναι η δράση του ανθρώπου, καμάρι του και ντροπή του. Και: είναι πιθανό ότι με τη σπουδή αυτή οι άνθρωποι προτρέπονται να κάνουν στο μέλλον ό,τι ήταν επαινετό για το παρελθόν και να αποφεύγουν ό,τι ήταν αποκρουστικό.
 

 

Ιστορία Παγκόσμια  και (ιδιαίτερα) Ελληνική κατά τον 20ό αιώνα

του Φ.Κ.Βώρου

 

01. Εισαγωγή

 

02. Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος στις αρχές του 20ού  αιώνα

 

03. Η Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα (1901-1911)

 

04. Η Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα (1901-1911) (2η συνέχεια)

 

05. Η Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα (1901-1911) (3η συνέχεια)

 

06. Η Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα (1901-1911) (4η συνέχεια)

 

07.Ο α΄ Μεγάλος Πόλεμος φθοράς της Ευρώπης (1914-1918)

 

08. H Ρωσική Επανάσταση   (1917-21)  

 

09. Ελληνική εμπλοκή / περιπλοκή κατά τον α΄ Μεγάλο Πόλεμο (1914-18,1919-22) 

 

10. Ο Κόσμος μας την περίοδο το Μεσοπολέμου  (1920-1939)  

 

11.Ο Κόσμος μας την περίοδο το Μεσοπολέμου  (1920-1939)   (2η συνέχεια )

 

12. Ο Κόσμος μας την περίοδο το Μεσοπολέμου  (1920-1939) (3η συνέχεια)

 

13. Η Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο (1922-1940)    (1η συνέχεια)

 

15. Η Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο (1922-1940)    (3η συνέχεια)

 

16. Η Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο   (1922-1940)    (4η συνέχεια)

 

17. Η Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο   (1922-1940)    (5η συνέχεια)

 

18. Η Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο   (1922-1940)    (6η συνέχεια)

 

19. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-45) και η Εμπλοκή της Χώρας μας σε αυτόν  (1940-45): Ι. ΠΡΟΣ ΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

 

20. Η εμπλοκή της χώρας μας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-45) και η Εθνική Αντίσταση ως την ίδρυση της ΠΕΕΑ (10-3-1943)

 

21. Ίδρυση της ΠΕΕΑ (10 Μαρτίου 1944). Τα Δεκεμβριανά του 1944

 

22. Εμφύλιος Πόλεμος (1943-49): Βαθύτερα αίτια και επιδιώξεις – Μερικές παράπλευρες πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου

 επιστροφή

 κορυφή σελίδας