Voros.gr
 

Θέματα Εκπαίδευσης - Παιδείας

 

      

Παιδαγωγική Πορεία  από την απορία και την Αμφιβολία προς την έρευνα και την Αμφισβήτηση, προς την αντικειμενικότητα και την Ωριμότητα της Σκέψης και τη δημιουργική Επινόηση.

 

                                                                   του Φ. Κ. Βώρου

 

Είτε από τάση φυσική είτε για  λόγους χρείας[1] οι άνθρωποι πορεύονται από την άγνοια προς τη γνώση, άλλοτε αγγίζοντας οι ίδιοι την πραγματικότητα (με βήματα εμπειρίας), άλλοτε βλέποντας  ή ακούγοντας τους άλλους, που έχουν προηγηθεί. Η πορεία από την άγνοια προς τη γνώση είναι επιθυμητή ή αναγκαία και συνήθως είναι ευχάριστη, ίσως όμως και  κοπιώδης μαθησιακή διαδικασία χωρίς ορατό τέρμα, γιατί:

·        Κάθε βήμα μάθησης διανοίγει ευρύτερο ορίζοντα άγνωστης περιοχής (ως προς το πλάτος και το βάθος).

·        Κάθε βήμα μάθησης δε συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαιότητα ότι έχουμε προσεγγίσει την αλήθεια[2].

·        Η αβεβαιότητα για την προσέγγιση της αλήθειας σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα μπορεί να γενικευτεί  ως αμφιβολία γενικευμένη για όλη τη μαθησιακή πορεία προς το περιβάλλον (φυσικό ή κοινωνικό) ή προς τον εαυτό μας (αυτογνωσία).

·        Η «φυσιολογική» τάση προς αμφιβολία μπορεί να εξελιχτεί σε συστηματική και μεθοδευμένη αρχή για πιο συστηματική σπουδή της πραγματικότητας (της φύσης, της κοινωνίας, της συνείδησής μας).

·        Η αμφιβολία γίνεται εντονότερη και πιο μεθοδική, όταν συναντάται με αντίρροπες τάσεις που εκφράζονται από άλλους. Αλλά  οδηγεί όλους τους αμφιβάλλοντες σε πιο προσεκτική σπουδή της πραγματικότητας, ώστε ή να εδραιωθεί καλύτερα η αμφιβολία τους  ή να αρθεί, αν προκύψουν ισχυρότερα τεκμήρια ή επιχειρήματα για άρση της ή περιορισμό της[3].

·        Δυο αντίρροπες τάσεις αμφιβολίας μοιραία οδηγούν σε αμοιβαία αμφισβήτηση των αντίρροπων τάσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά, όπου οι αντίρροπες τάσεις εκφράζουν αντίπαλες κοινωνικές / πολιτικές ομάδες με αντίθετα συμφέροντα και αντίπαλες ιδεολογίες. Η αμοιβαία αμφισβήτηση εύλογα οδηγεί σε πιο  προσεκτική σπουδή των πραγμάτων, εκτίμηση πιο αντικειμενική  των καταστάσεων - πραγμάτων - προσώπων και πιο μεθοδική συλλογιστική και αποδεικτική διαδικασία απ' τις δυο πλευρές των αμοιβαία αμφισβητούντων και αμφισβητούμενων προσώπων (ή ομάδων). Δηλαδή η αμφισβήτηση προάγει τον τρόπο σπουδής των πραγμάτων και διατύπωσης θέσεων, απόψεων, επιχειρημάτων. Ίσως και να προωθεί σε ορθότερα τελικά συμπεράσματα και κοινωνικά δικαιότερες λύσεις[4].

·        Παράλληλα η αμφιβολία - αμφισβήτηση- πιο προσεκτική διερεύνηση των προβλημάτων οδηγεί τους αμφιβάλλοντες ή αμφισβητίες σε διαμόρφωση ύφους και ήθους[5] στον τρόπο σκέψης και έκφρασης:

-         γίνονται πιο νηφάλιοι,

-         αναπτύσσουν σεβασμό για τον απέναντι,

-         νιώθουν  περισσότερο αυτοσεβασμό / αυτοπεποίθηση,

-        εκτιμούν την ευπρέπεια λόγου στους  άλλους και την επιδιώκουν ή την επιθυμούν οι ίδιοι,

-        εκτιμούν την τόλμη του αμφισβητία και ενδεχόμενα αναπτύσσουν τόλμη, ιδιαίτερα αν με την αμφισβήτηση νιώθουν  ότι υπερασπίζονται τη δικαιοσύνη ή τα συμφέροντα των αδικημένων, δικά τους ή  των άλλων.

Συμπερασματικά: φρονώ ότι η αμφιβολία και  η αμφισβήτηση αποτελούν προγύμναση, για να γινόμαστε πιο αντικειμενικοί στην προσέγγιση της  αλήθειας και εκτίμησή της  και , τελικά,  πιο ώριμοι και επινοητικοί για την επίλυση  προβλημάτων ζωής:[6]

 - στις κοινωνικές σχέσεις,

 - στις πολιτικές δράσεις / αντιδράσεις,

 - στην επιστημονική έρευνα,

 - στην υπηρεσιακή λειτουργία κ.λπ . κ.λπ.

          Υπάρχει βέβαια  η πιθανότητα  να ερμηνεύουν άλλοι (π.χ. οι φίλοι και κόλακες του αμφισβητούμενου) την αμφισβήτηση ως κακόβουλη κριτική ή αντιπαλότητα του αμφισβητία προς τον αμφισβητούμενο. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για ακρίβεια λόγου και διευκρίνιση των κινήτρων του αμφισβητία, όταν αυτός προβάλλει με  λόγια πειστικά την ανάγκη για το κοινό καλό (παράλληλα με τις προσωπικές επιδιώξεις).

 


 

[1] «Φύσει του ειδέναι ορέγεται ο άνθρωπος» είχε παρατηρήσει ο Αριστοτέλης (Μετά τα Φυσικά, 922α, πρώτη πρόταση). Μια γενιά νωρίτερα ο Δημόκριτος είχε διατυπώσει την άποψη ότι «δια χρείαν» κινούνται προς τη σπουδή της πραγματικότητας οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όλοι μας με λίγη αυτοπαρατήρηση μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι δίκιο είχαν  και οι δυο αρχαίοι στοχαστές. Μπορεί να διαφέρουμε μόνο στο ποσοστό αποδοχής της μιας ή της άλλης εκδοχής: «η περιέργεια ή η χρεία μας οδηγεί στη διερεύνηση των πραγμάτων και στη γνώση;».

[2] Νομίζω ότι η αλήθεια ήταν αλάθεια, δηλ. έχει  β΄ συνθετικό  τη λέξη  λάθος, άρα αλήθεια σημαίνει  την εικόνα πραγμάτων που έχουμε χωρίς λάθος. Για το περιεχόμενο του όρου έχουμε δυο ορισμούς : αλήθεια είναι η συμφωνία ανάμεσα στην εικόνα που έχω  για κάτι (ότι λ.χ. την ώρα αυτή υπάρχουν τρία καθίσματα στο γραφείο όπου εργάζομαι) και στην πραγματικότητα που μπορεί και από άλλους να διαπιστώνεται (ότι πράγματι την ώρα αυτή υπάρχουν....). Αυτή λέγεται  θεωρία της ανταπόκρισης (ό, τι έχω στη συνείδησή μου   ανταποκρίνεται  προς την πραγματικότητα).

Αλήθεια είναι και το ότι  το άθροισμα των γωνιών  τριγώνου είναι 180 μοίρες. ΄Αρα, σε ορθογώνιο τρίγωνο, που η μια γωνία του είναι 30 μοίρες, η άλλη οξεία γωνία του θα είναι 60 μοίρες (αυτό προκύπτει  ως λογική συνέπεια, αφού η ορθή γωνία είναι 90ο και το άθροισμα των τριών  180ο δηλ. 30+90+60=180). Αυτή η εκδοχή της  αλήθειας λέγεται θεωρία της εσωτερικής, λογικής,  συνοχής.

[3] Την έννοια της αμφιβολίας χρησιμοποίησε ως αφετηρία της φιλοσοφικής θεωρίας του ο  Rene Descartes με μια πρόταση λακωνική και κατηγορηματική: Dubito de omnibus  (= αμφιβάλλω για όλα). Και  πρόσθεσε: Sed cogito,  ergo sum (=Αλλά -   αυτό σημαίνει ότι- σκέπτομαι, άρα υπάρχω). Ενδεικτικά  σημειώνω ένα βιβλίο: Φρανσουά Σατελέ (επιμέλεια), Η Φιλοσοφία, τ. Β΄: Από το Γαλιλαίο ως το Ρουσσώ, μετ. Κωστή Παπαγεώργη, εκδ. «Γνώση»  (κεφ. 4ο, σελ. 95-135). 

[4]  Συνήθως το αμφισβητώ αναφέρεται  στις σκέψεις, απόψεις, θέσεις του άλλου για ζητήματα κοινωνικά, ηθικά, ιδεολογικά, όπου ενδέχεται  η αμφισβήτηση να εκφράζει διαμαρτυρία, αναζήτηση δικαιοσύνης. Ίσως και να προϋποθέτει τόλμη και να εγκλείει υποτίμηση της αξιοπιστίας του άλλου, όχι απλά άρνηση της ορθότητας της σκέψης του, απλή πλάνη.

[5] Από  τη σκοπιά της γνωσιακής πορείας προς την ποθούμενη αλήθεια και βεβαιότητα υπάρχει, νομίζω, τούτη η διαφορά ανάμεσα στα δυο ρήματα:

Αμφιβάλλω= δε βλέπω λόγους επαρκείς και  πειστικούς ότι αυτά (που έλεγε λ.χ. ο Περικλής) εκφράζουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη για την αθηναϊκή κοινωνία του καιρού του.

Αμφισβητώ= για το ίδιο αυτό ζήτημα, το βαθμό αλήθειας και δικαιοσύνης που περιέχεται στο λόγο του Περικλή, διακρίνω τόσα στοιχεία ανακριβή, ώστε αρχίζω να διατυπώνω της αντιρρήσεις μου,  λ.χ. υποστηρίζω ότι  οι Αθηναίοι στις μέρες του Περικλή προώθησαν «δημοκρατικά» πολλά ψηφίσματα εις βάρος  των συμμάχων πόλεων, ώστε να γράφει ο Θουκυδίδης ενδεικτικά : 1) «η Νάξος πρώτη των ελληνίδων πόλεων εδουλώθη» (το 468 π.Χ., Θουκυδίδης, Α΄98), 2)...3)...4)...Έχω πολλούς λόγους για να αμφισβητώ ότι ήταν πρότυπο δημοκρατίας η πολιτεία του Περικλή, αφού εξακριβώνω αμαρτήματα πολλά σε αυτήν.

[6] Γειτονική ως προς το περιεχόμενο φαίνεται η έννοια της κριτικής, ειδικά της κοινωνικής, πολιτικής, δημοσιογραφικής, βιβλιοεκτιμητικής. Στις περιπτώσεις αυτές ο κριτής:

·         Μελετάει προσεκτικά το κρινόμενο

·         Προκρίνει ή επικρίνει το κρινόμενο με επιχειρήματα - τεκμήρια και με αίσθηση ευθύνης για ό,τι γράφει.

·         Φροντίζει προσεκτικά να αντιγράφει και να προτάσσει την κρινόμενη θέση του άλλου, την οποία επαινεί ή απορρίπτει.

·         Εκφράζεται με ευπρέπεια, γιατί αλλιώς χάνει έδαφος σε πειστικότητα ή και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αντικριτικής. 

·         Ενδεχόμενα  επινοεί διορθωτικές υποδείξεις, γιατί έτσι προσδοκά αποδοχή της κριτικής που ασκεί.

·         Τελικά, η δημόσια κριτική αποτελεί δημιουργικό λειτούργημα κοινωνικό.

 

 

 

 

Copyright © 2005 F. K. Voros

url: www.voros.gr     e-mail:  vorou@otenet.gr

 

Τεχνική/Διαφημιστική Υποστήριξη: www.fora.gr

 
 

 

 
Κεντρική /Εισαγωγικό σημείωμα / Επικαιρότητα / Εκπαιδευτική διαδικασία / Παιδαγωγική / Διδακτική Πρακτική /Επιστήμη / Ιστορία / Φιλοσοφία / Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης/ Θέματα Γενικής Παιδείας/ Βιογραφικό / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη / Επικοινωνία