/a>
Voros.gr
Θέματα Εκπαίδευσης -Παιδείας
_
Κεντρική
● Εισαγωγικό σημείωμα >
Επικαιρότητα
Εκπαιδευτική διαδικασία
Παιδαγωγική
Διδακτική Πρακτική
Επιστήμη
Ιστορία
● Ιστορία του 20ού αιώνα
Φιλοσοφία
● Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
Θέματα Γενικής Παιδείας
Βιογραφικό
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Επικοινωνία
_
Copyright © 2001 F. K. Voros
Powered by FORA.GR

FORa.GR YPOSTHRI$H > www.fora.gr <

( Εισαγωγικό σημείωμα )
 
 • Προοίμιο: αναγκαίες διευκρινίσεις
α΄. Με τον όρο Εκπαίδευση νοείται η παρεχόμενη στο επίσημο (νομοθετημένο) σχολείο όλων των βαθμίδων παιδεία. Με τον όρο σχολείο νοείται χώρος ειδικά διαρρυθμισμένος, επιπλωμένος, οργανωμένος και με ειδικό προσωπικό στελεχωμένος, ώστε να είναι δυνατή εκεί η άνετη παραμονή εκείνων που προσκαλούνται (συνήθως νηπίων, παιδιών και εφήβων αργότερα  και ενηλίκων), για να παρακολουθήσουν τα προβλεπόμενα μαθήματα (για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και για ευαισθητοποίηση περί αξιών ζωής και κοινωνίας).

β΄. Για να υπάρξει σχολείο, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

 1. Πρόγραμμα, που προβλέπει ποια μαθήματα θα διδαχτούν, πόσα χρόνια, σε ποιες ηλικίες, από ποιους ειδικούς, με ποια μέσα (βιβλίο,εργαστήρια...), για ποιο σκοπό.

 2. Οργάνωση σχολείου και λειτουργικότητα, που σημαίνει ότι για κάθε διδακτική περίοδο κάθε σύνολο του ακροατηρίου (π.χ. 25 παιδιά που εγγράφονται στην τάξη φ, χ, ψ) έχει ορισμένο χώρο ειδικά διαρρυθμισμένο - επιπλωμένο- με τα αναγκαία εφοδιασμένο, για να έχει συνεργασία άνετη με τον ειδικό δάσκαλο που παρουσιάζει το προγραμματισμένο θέμα του.

 3.  Ειδική ετοιμασία του ειδικού να παρουσιάσει το ειδικό θέμα του στο συγκεκριμένο ακροατήριό του, με τα ειδικά μέσα - βοηθήματα που χρειάζονται, με την ειδική μέθοδο που κάνει το θέμα κατανοητό και διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία για το ακροατήριο κάθε ηλικίας.


 4. Διευκρίνιση: αν κάτι από τα παραπάνω δε λειτουργεί κανονικά (ο χώρος δεν έχει ετοιμαστεί, τα αναγκαία έπιπλα-μέσα δεν είναι τη θέση τους, ο ειδικός δεν προσήλθε κανονικά ή δεν έχει κάνει την εδική ετοιμασία του) ή επικρατεί αρρυθμία και θόρυβοι και ακαταστασία στο σχολικό χώρο, τότε όλες οι επιμέρους λειτουργίες διαταράσσονται και η Εκπαίδευση δε συντελείται ομαλά. Θύματα πρώτα της αρρυθμίας ή μη λειτουργικότητας είναι τα ακροατήρια των εκπαιδευομένων. Υπεύθυνοι είναι όλοι εκείνοι που παρέλειψαν να επιτελέσουν έγκαιρα και με τρόπο άρτιο ό,τι είχαν υποχρέωση να προετοιμάσουν (προγράμματα, βιβλία, σχολικό χώρο, διδασκαλία, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία σχολείου).
γ΄. Με τον όρο Παιδεία νοείται κάθε γνώση, δεξιότητα, εμπειρία, που μπορεί κανείς να αποκτήσει έξω (πριν, πέρα, μετά )από την οργανωμένη Εκπαίδευση (από την ανατροφή του στο σπίτι, από συναναστροφές στη γειτονιά, από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, στους χώρους παιχνιδιού, διασκέδασης, από την ελεύθερη μελέτη βιβλίων κ.λπ. κ.λπ.)
Θεμελιώδης διάκριση ανάμεσα στην Εκπαίδευση - Παιδεία είναι ότι:
Η πρώτη οργανώνεται από την κοινωνία με ευθύνη της, υποτίθεται ότι είναι συστηματική και αποβλέπει σε σκοπούς κοινά αποδεκτούς, με μέσα και τρόπους που υπόσχονται ποιότητα Εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά της κοινωνίας, με εμφανή ίδια στοργή - φροντίδα για όλα , γιατί η αίσθηση δικαίου είναι προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής, που είναι θεμέλιο ευρωστίας όλης της κοινωνίας.
Η άλλη (η παιδεία) αποτελεί πεδίο άθλησης για όλους ανάλογα με τις κλίσεις, τις επιδιώξεις, τις επιλογές τους και με προσωπική ευθύνη τους για τα πεδία - θέματα που επιλέγουν ελεύθερα (έξω, πριν και ανεξάρτητα από το Σχολείο).
δ΄. Τα θέματα που θα παρουσιάζουμε μπορεί να είναι :

(1) Ανάλυση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και Κριτική της εκπ-κής πολιτικής (εύλογα συνοδευμένη από αντίστοιχες προτάσεις, άμεσα ή έμμεσα διατυπούμενες αναλυτικά ή συνοπτικά).

(2) Παρουσίαση θεμάτων και ιδεών γενικής παιδείας και πολιτισμού.

(3) Ανάπτυξη θεμάτων επιστημονικών που συνάπτονται με την Εκπαίδευση και την ευρύτερη έννοια Παιδείας. (κυρίως θεμάτων Ιστορίας και Φιλοσοφίας, που εμπίπτουν στις ιδιαίτερες ασχολίες του επιμελητή αυτής της στήλης ή συνεργατών).
 

 • Συνεργασίες και Ταξινόμηση
  • Όσοι κρίνουν ότι τα κείμενά μας μπορεί να είναι χρήσιμα σε άλλους μπορούν να τα τυπώνουν και να τα αναπαράγουν με όποιον τρόπο έχουν πρόσφορο για ενημέρωση άλλων, αν συμφωνούν ότι η ενημέρωση είναι κοινωνική ανάγκη, υποχρέωση. (Αν κρίνουν σκόπιμο, καλό είναι να μνημονεύουν την πηγή).
  • Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αναπτύξουν μια άλλη εκδοχή ή να προτείνουν ένα παραπλήσιο ή συμπληρωματικό κείμενο είναι ευπρόσδεκτοι. ( Email: ) ή Fax: 01 6039678
  • Εμείς θα ζητήσουμε από φίλες/ φίλους που ασχολούνται με τέτοια θέματα να μας δηλώσουν κείμενά τους ενυπόγραφα να τα καταχωρίσουμε εδώ.
  • Αν κάποιες/ κάποιοι έχουν να προτείνουν κάποιο άλλο θέμα για να ασχοληθούμε με αυτό, παρακαλούμε να γνωρίζουν ότι το μήνυμά τους θα είναι καλόδεχτο, στο βαθμό που είναι δυνατό να ανταποκριθούμε.
  • Μετά τις πρώτες εγγραφές που ακολουθούν, θα επιχειρήσω μια ταξινόμηση θεματολογίου, π.χ. 
   • Εκπαιδευτική Διαδικασία  και Εκπαιδευτική Πολιτική
   • Παιδαγωγική
   • Διδακτική Πρακτική
   • Επιστήμη
   • Ιστορία
   • Φιλοσοφία κλπ.
   • Θέματα Γενικής Παιδείας


Προσημείωση για την ταξινόμηση των επί μέρους θεμάτων στις ενότητες της ιστοσελίδας

   Τα κριτήρια ταξινόμησης δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε με αυστηρότητα για τους παρακάτω λόγους: 
  α΄. Αυστηρά όρια δεν υπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες που χρησιμοποιούμε ως τίτλους των ενοτήτων, λ.χ. ανάμεσα στην Παιδαγωγική Θεωρία και τη Διδακτική Πράξη, αφού τα δεδομένα της πρώτης διαχέονται (υποτίθεται) στην πορεία της δεύτερης.
  β΄. Τα άρθρα που ταξινομούνται στις διάφορες ενότητες γράφτηκαν ευκαιριακά, για να ανταποκρίνονται στις περιστάσεις που τα προκάλεσαν, όχι για να ταξινομηθούν σε κάποιες ενότητες. Λ.χ. οι Παρατηρήσεις για τα θέματα εξετάσεων (Ιουνίου 2001) περιλαμβάνουν σχόλια για ένα θέμα Ιστορίας και αυτά μπορεί να αναφέρονται:

-στην επιστημονική υφή του θέματος (την οποία αγγίζει ή όχι),
-στην παιδαγωγική σκοπιμότητα (που υπηρετεί ή όχι),
-στην εκπαιδευτική πολιτική (η οποία επιβεβαιώνεται ως ορθή ή αποκαλύπτεται ασυνάρτητη).
  Πού να ταξινομηθεί λοιπόν το σχετικό άρθρο; Σε ποια ενότητα;
  Ταξινομείται κατ'  αρχήν εκεί που φαίνεται να γέρνει πιο πολύ η ανάλυση του όλου. Αλλά και σεις μπορείτε να προβείτε σε αναταξινόμηση του όλου ή των μερών του κατά την κρίση σας. 
  Το παραπάνω άρθρο μπορεί να ταξινομηθεί στις ενότητες: Εκπαιδευτική Διαδικασία - Εκπαιδευτική Πολιτική, Επιστήμη, Παιδαγωγική, Διδακτική ως προς τα μέρη του, αλλά κατά κύριο λόγο ταξινομείται στην Εκπαιδευτική Πολιτική.
 
Κεντρική / Εισαγωγικό σημείωμα / Επικαιρότητα / Εκπαιδευτική διαδικασία / Παιδαγωγική / Διδακτική Πρακτική
Επιστήμη / Ιστορία / Φιλοσοφία / Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης/Θέματα Γενικής Παιδείας / Βιογραφικό / Ψηφιακή Βιβλιοθήκη / Επικοινωνία

πάνω