Τσιστοπούλειο Διοικητήριο

 Μέλημα των Σιατιστινών από την εποχή που η Σιάτιστα ήταν ακόμα Κοινότητα ήταν να αποκτήσουν Κοινοτικό Κατάστημα στο κέντρο της πόλης μεταξύ των δύο συνοικιών της, της Χώρας και της Γεράνειας. Η επιθυμία τους αυτή πραγμα-τοποιήθηκε αργότερα με την ανέγερση του Τσιστοπούλειου Διοικητηρίου.

Η δαπάνη για την ανέγερσή του καλύφθηκε από το ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ το γένος Κουκουλίδη. 

Το κτήριο από το 1966 χρησιμοποιείται ως Δημαρχιακό Μέγαρο.

Φωτογραφία: Συλλογή Γιώργου Λογδανίδη

περισσότερα