Τσιστοπούλειο Διοικητήριο

Η Σιάτιστα από κτίσεώς της διοικούνταν από Συμβούλιο που συνεργαζόταν στενά με την Εκκλησία και αργότερα με τον εκάστοτε Μητροπολίτη. Με το θεσμικό πλαίσιο νόμων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σχετικών με τα κοινοτικά, οι οποίοι εκδόθηκαν το 1870 και το 1876, ιδρύεται στη Σιάτιστα το 1880 Δημαρχιακή αρχή, καταργείται μετά δεκαετία και επανιδρύεται το 19001. Το 1912, και πριν ακόμα ελευθερωθεί η Μακεδονία, ψηφίστηκε ο νόμος περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων ΔΝΖ (υπ’αριθμ.4057), σύμφωνα με τον οποίο δήμοι είναι οι πόλεις με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους. Με τη σταδιακή εφαρμογή του νόμου αυτού η Σιάτιστα μετατρέπεται μετά το 1918 σε Κοινότητα. Το 1953, κατόπιν αιτήσεως των κατοίκων και λόγω της ενδόξου ιστορίας της, η Κοινότητα Σιατίστης αναγνωρίστηκε ως Δήμος. (ΦΕΚ 29/13-2-1952 τ.Α΄ ).

Μέλημα των Σιατιστινών από την εποχή που η Σιάτιστα ήταν ακόμα Κοινότητα ήταν να αποκτήσουν Κοινοτικό Κατάστημα στο κέντρο της πόλης μεταξύ των δύο συνοικιών της, της Χώρας και της Γεράνειας. Η επιθυμία τους αυτή πραγματοποιήθηκε αργότερα με την ανέγερση του Τσιστοπούλειου Διοικητηρίου. Η δαπάνη για την ανέγερσή του καλύφθηκε από το ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ το γένος ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗ, το οποίο συστάθηκε με τη διαθήκη της Θεολογίας Τσιστοπούλου, με την οποία διαθήκη η Θεολογία Τσιστοπούλου εκτελούσε τόσο τη δική της όσο και του συζύγου της την επιθυμία για ανέγερση Διοικητηρίου στη Σιάτιστα, στο οποίο θα στεγάζονταν ο Δήμος Σιάτιστας και άλλες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Το κτήριο είναι κτισμένο σε δημοτικό οικόπεδο, σε ρυθμό σιατιστινού Αρχοντικού με προεξέχοντα σαχνισιά και φεγγίτες, και από το 1966 χρησιμοποιείται ως Δημαρχιακό Μέγαρο2.

 ----------------------

1 Θ. Χ. Τζώνου, Η κοινοτική οργάνωση της Σιατίστης επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπον εκ του ΛΕ΄τόμου του περιοδικού «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ΑΘΗΝΑΙ 1993.

2 Την οικονομοτεχνική μελέτη και τα αρχιτεκτονικά εκπόνησε ο Ιωάννης Κώστογλου, πολιτικός μηχανικός από τη Θεσσαλονίκη, και τεχνική έκθεση –σχέδιο αρχικού κτηρίου εκπόνησε ο αρχιτέκτονας Γεωργιάδης της ΤΥΔΚ Αττικής, ενώ τη νέα πτέρυγα ανέλαβε το ιδιωτικό Τεχνικό Γραφείο της Κοζάνης «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε» με μηχανικό τον Κυριάκο Σαββίδη (τις πληροφορίες μας έδωσε ο κ. Γεώργιος Στάθης τον οποίο και ευχαριστούμε).

ΠΗΓΗ

Καλλιόπης Μπόντα-Ντουμανάκη, Από την Πολιτιστική Κληρονομιά της Σιάτιστας: ΙΙ. Εκκλησίες-Αρχοντικά-Δημόσια κτήρια.