Μητροπολιτικό Μέγαρο 

Το σημερινό Μητροπολιτικό Μέγαρο θεμελιώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1946 και εγκαι-νιάστηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1949. Κτίστηκε με σχέδια του αρχιτέκτονα Γεωργίου Νομικού στη θέση όπου ήταν το παλιό κτήριο της Μητρόπολης. Την πρωτοβουλία και φροντίδα της ανέγερσης του νέου Μητροπο-λιτικού Μεγάρου είχε ο μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Ιάκωβος.

Φωτογραφία: Συλλογή Γιώργου Λογδανίδη περισσότερα