Αρχοντικό Αργυριάδη – Μαλιόγκα 

Tο Αρχοντικό Αργυριάδη-Μα-λιόγκα βρίσκεται στη Χώρα, στην πλατεία Τρία Πηγάδια. Υπάρχει παράδοση πως το σπίτι κτίστηκε το 1759, που δεν επαληθεύεται από γραπτές πληροφορίες.
Μια παράσταση, η οποία σώζεται σε πολύ καλή κατά-σταση στο δωμάτιο του κάτω ορόφου, είναι η παράσταση που απεικονίζει τη Φρανκφούρτη στον ποταμό Μάιν.                     
Φωτογραφία: Συλλογή Καλλιόπης Μπόντα -Ντουμανάκη περισσότερα