Από το 2003 ο κ. Φ Κ. Βώρος άρχισε να γράφει –ειδικά για το δικτυακό τόπο http://www.siatistanews.gr – σειρά άρθρων με θέμα «Ιστορία του 20ού αιώνα».

Τα άρθρα «ανέβαιναν» περιοδικά στο διαδίκτυο στη σελίδα : http://www.siatistanews.gr/klasika/istoria.html .

Η μορφή τους «ακολουθούσε» την κυρίαρχη τεχνολογία της εποχής τους: doc, html, pdf.

Οι τεχνικοί συνεργάτες των δικτυακών τόπων http://www.siatistanews.gr  και http://www.voros.gr   σε συνεργασία με τον κ. Φ. Κ.Βώρο  μετέτρεψαν, τα 19 μέχρι τώρα δημοσιευμένα άρθρα, σε μορφή pdf και τα διαμόρφωσαν σε ενιαίο σύνολο 300 και πλέον σελίδων. Η δημοσίευση   θα συνεχιστεί σε μορφή pdf.

 

Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στη σελίδα που περιέχει τους τίτλους των άρθρων που έχουν μέχρι τώρα δημοσιευτεί.

 Στη σελίδα  αυτή μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα από δυο δρόμους:

 

1.     Να κάνετε  κλικ στον τίτλο  και να διαβάσετε ξεχωριστά το κάθε άρθρο          

                                      Ή

2.     Να κάνετε κλικ στο «ολόκληρο το κείμενο» και να διαβάσετε τα άρθρα σε ενιαίο σύνολο.