Σ ι ά τ  ι σ τ α

Τους θησαυρούς σου ψηλαφώντας
ο νους μου τρέχει σ' ατραπούς και λεωφόρους,
που τα παιδιά σου χάραξαν σ΄Aνατολή και Δύση
αναζητώντας το καλό σε λόγο, τέχνη και πραμάτεια
για να στολίσουν ζηλευτά μόνο τ΄όνομά σου !
Νίκος Ποταμίτης
    Σιάτιστα 10-5-2002

 
είσοδος

Εισαγωγή /Ονομασία /Η Σιάτιστα των εθνικών αγώνων ./Η Σιάτιστα της οικονομίας και του πολιτισμού./

Η Σιάτιστα  της Παιδείας. /Η Σιάτιστα των ευεργετών. /Η Σιάτιστα των ...τεσσάρων εποχών./

Χρήσιμες πληροφορίεςΕπίλογος

Κεντρική σελίδα