"...Όμορφη και παράξενη πατρίδα
Ωσάν αυτή που μού  'λαχε δεν είδα
...................
Κλαίει φιλεί το χώμα ξενιτεύεται
Μένει στους πέντε δρόμους αντριεύεται
Κάνει να πάρει πέτρα τήνε παρατά
Κάνει να τη σκαλίσει βγάνει θάματ
α..."

 

(O. Ελύτη, Ο  Ήλιος ο ηλιάτορας)

 

 

 

 

Κείμενα: Θεοδώρα Ζωγράφου - Βώρου, Αικατερίνη Ζωγράφου

Ψηφιακή επεξεργασία: Αικατερίνη Ζωγράφου

Φωτογραφίες: Γιάννης Βαβίκης, Γιώργος Λογδανίδης.

Φωτογραφίες αρχείου: Ματίνα Αγκά, Λευτέρης Κουφογιάννης,

                                    ΄Αννα Στυλιανάκη, Γ.Τσιάλτας

Σύνθεση κεντρικής σελίδας:   Αικατερίνη Ζωγράφου , Τριαντάφυλλος Φίλιος.

Βιβλιογραφία:

1.  Ι. Αποστόλου ,ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ.
2. Φίλιππου Ζυγούρη , Ανέκδοτα Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης .
3. Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης .
4. Γ.Μπόντα, Ευεργέτες και δωρητές της Σιάτιστας.

5. Δαναϊβάς Μιχαήλ, Δάρδας Αναστάσιος, Μπάτζιος Δημήτριος, Μπόντας Γεώργιος, Σιάσιος Δημήτριος Γ.,Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ, έκδοση του Δήμου Σιάτιστας


προηγούμενη σελίδα 

Εισαγωγή /Ονομασία /Η Σιάτιστα των εθνικών αγώνων ./Η Σιάτιστα της οικονομίας και του πολιτισμού./

Η Σιάτιστα  της Παιδείας. /Η Σιάτιστα των ευεργετών. /Η Σιάτιστα των ...τεσσάρων εποχών./

Χρήσιμες πληροφορίεςΕπίλογος

Κεντρική σελίδα