Γελοιογραφία της εποχής εικονίζει τους πρωθυπουργούς Αγγλίας - Γαλλίας ως τροχονόμους σε ένα τρίστρατο στην Κεντρική Ευρώπη να βλέπουν το Χίτλερ οδηγό πάνω σε ένα όχημα και να του δείχνουν το δρόμο: nach Osten (= προς την ανατολή, δηλαδή  εναντίον της ΕΣΣΔ). Λεπτομέρειες στο βιβλίο Φ. Κ.Βώρου, Τρόποι Σπουδής και Διδασκαλίας της Ιστορίας.  Όπου κεφάλαιο με τον τίτλο: Πώς και γιατί υπογράφτηκε το «Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη επίθεσης» στις  23 Αυγούστου 1939, σελ. 304-318. (Η γελοιογραφία έχει ληφθεί από το βιβλίο του David Evans, Europe in Modern Times (1900-1975), London 1981. p. 139