Την Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τραμπαντζείου Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα:

Σιατιστινοί γράφουν για τη Σιάτιστα.

 

Ακολουθεί το περιεχόμενο της εκδήλωσης σε μορφή PDF  σε δύο ενότητες:

Σιατιστινοί γράφουν για τη Σιάτιστα σε εφημερίδες, περιοδικά, ημερολόγια, ολιγοσέλιδες αυτοτελείς εκδόσεις,   και

Σιατιστινοί γράφουν για τη Σιάτιστα βιβλία.
 

 

Με κλικ σε κάθε τίτλο μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα που διαβάστηκαν και να δείτε τις διαφάνειες που προβλήθηκαν.

 

ΝΕΟ  Σήμερα 14-10-2016 "ανεβάζουμε" και την αντίστοιχη λεπτομερή ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

 

Συμπλήρωμα

 

Σήμερα 28/8/2016, όπως φαίνεται στην οθόνη σας,  αναρτήσαμε μια νέα ενότητα, συμπληρωματική των ενοτήτων 1και 2 της εκδήλωσης με τίτλο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ. Με κλικ στον τίτλο μπορείτε να την δείτε.

                                                                                                                                                                                                                                Αικατερίνη Ζωγράφου

                                                                                                                                          

1η ανάρτηση 22-08-2016

2η ανάρτηση 28-08-2016

3η ανάρτηση 14-10-2016

 επιστροφή