Παρατηρήσεις / προτάσεις στην εισήγηση

"Δάσκαλοι του Βοΐου στο β΄ μισό του 20ού αι.: Η προσφορά τους στην τοπική ιστοριογραφία”,

της επιστημονικής ημερίδας  “ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΟΪΟ”

(πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 στο Ιστορικό Οικοτροφείο Τσοτυλίου)***

 

Από το περιεχόμενο της εισήγησης και ειδικά την επισήμανση   ότι δεν εντοπίστηκαν σχετικές εκδόσεις Σιατιστινών δασκάλων και ότι η μελέτη του εισηγητή συνεχίζεται έκρινα σκόπιμο να παρουσιάσω εκδόσεις έργων Σιατιστινών δασκάλων, τις οποίες εντόπισα στη Μανούσεια Βιβλιοθήκη της Σιάτιστας:

  • Κωνσταντίνου Παν. Μπέντα,  Ιστορικά Βογατσικού. Καστοριά 1952.

  • Κώστα Π. Μπέντα, Ανέκδοτα Βαλαάδων Ανασελίτσης: νυν Βοΐου και Γρεβενών – Κοζάνης. Θεσσαλονίκη   1956.

  • Δημ. Ν. Παπαναούμ., Λαογραφικά Σιατίστης.  Θεσσαλονίκη 1968 (ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ).

  • Παπαναούμ – Σιάπαντα  Σουζάνα,  Η γιαγιά μ' η Μαριγώ.  Θεσσαλονίκη 1995.

  • Μιχαήλ Γ. Χατσιούλη, Τα Σιατσνά : το Σιατιστινό γλωσσικό ιδίωμα: συλλογή από λέξεις, στερεότυπες εκφράσεις, παροιμίες, λογοπαίγνια, προλήψεις, φαγητά που τρώγαμε, παιγνίδια που παίζαμε κ.λ.π., Σιάτιστα, 1995.

  • Μιχαήλ Γ. Χατσούλη,  Όσα μύθια τόσα αλήθεια: Σιατιστινές παροιμίες, παροιμιώδεις φράσεις, ευτράπελες ιστορίες, Σιατιστινά ανέκδοτα. Σιάτιστα,1996.

  • Μιχαήλ Γ. Χατσιούλη,  Όταν η καρδιά φορά τα κοντά της πανταλόνια: τα παιγνίδια που παίζαμε στη Σιάτιστα και άλλες δραστηριότητές μας, τότε που ήμασταν παιδιά. Σιάτιστα, 2006.

  • Μιχαήλ Γ. Χατσιούλη, Σιάτιστα: έξι αιώνες ζωής, εκατό χρόνια ελευθερίας: συνοπτική ιστορική αναδρομή. Σιάτιστα 2012.

Από τον κ. Αθανάσιο Α. Σπύρου, γιο  του δασκάλου της Σιάτιστας Αναστασίου Σπύρου, πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν και ανέκδοτες εργασίες του πατέρα του σχετικές με την  Ιστορία  της Σιάτιστας, με τα Λαογραφικά της Σιάτιστας και Συλλογή Σιατιστινών τραγουδιών.

 

Αικατερίνη Ζωγράφου

 

(Για τις πληροφορίες αυτές ενημέρωσα τους κ. κ. εισηγητές με επιστολή που απέστειλα στην Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας κ. Χατζάρα Φωτεινή.) 

 

***  το πρόγραμμα της ημερίδας