"...Και την ηχώ σταλμένη από τα περασμένα
όλοι ακούσαμε και γνωρίσαμε..."

                                                                    ( O. Ελύτης, Αξιον εστί)

Από την εφημερίδα του  Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σιάτιστας Μαρκίδες Πούλιου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ, αρ. φύλλου 88, Σεπτέμβριος 1990, σελ. 5

(Ευγενική παραχώρηση  του Συλλόγου από το αρχείο του.)

 

Για ευκολότερη ανάγνωση, πάντα από το πρωτότυπο, χωρίσαμε το κείμενο σε 12 εικόνες,

Κάνοντας κλικ στον αριθμό 1 στη συνέχεια στον 2 κ.ο.κ. μπορείτε να διαβάσετε πιο εύκολα ολόκληρη την ενδιαφέρουσα και επίκαιρη επιστολή του κ. Παντελή Δίκου, που πραγματικά είναι κατάθεση στην Ιστορία. Το "σχετικό θέμα" το οποίο μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ πάνω στη λέξη είναι μια παράγραφος από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του βιβλίου του Φ. Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής και σας δίνει πληροφορίες για το  κληροδότημα της Βαρβάρας Νικολάου.

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

Σχετικό Θέμα

Για την ψηφιοποίηση, Αικατερίνη Ζωγράφου