Καμνει ο Χινόπωρος χαρά, παντρεύει το χειμώνα

και κάλιασε  την άνοιξι να πάη να στεφανώση,

κι η άνοιξι καμάρωνε με τα πολλά τ’ ς λουλούδια.

Μην καμαρώνεις άνοιξι με τα πολλά λουλούδια

γιατ’ έρχετ΄ ο Χινόπωρος και θα τα μαραγκιάση.

(Ι.Αποστόλου, Ιστορία Σιατίστης,   σελ. 131)

 

Οι φωτογραφίες είναι του συμπολίτη μας κ. Δημητρίου Γ. Μπάτζιου.

Τον ευχαριστούμε για την παραχώρησή τους.

 

Αν κάνετε κλικ σε κάθε φωτογραφία μπορείτε να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.