Αρχοντικό Δόλγκηρα

 Είναι κτίσμα του 1700 με 1730 . Ο ζωγραφικός διάκοσμός του πραγματοποιήθηκε περί το 1840 από λαϊκούς ζωγράφους Παραχωρήθηκε από τους κληρονόμους Δόλγκηρα στον Μορφωτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο «Μαρκίδες-Πούλιου» για χρήση. Ο σύλλογος το αναστήλωσε με δικούς του πόρους, έκτακτες συνδρομές-εισφορές μελών, γενναίες δωρεές  Σιατιστινών, προσφορά προσωπικής εργασίας μελών του Συλλόγου,  και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LEADER II. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης το 2003 το Αρχοντικό λειτουργεί πια ως Λαογραφικό Μουσείο.

Φωτογραφία: του Μορφωτικού_Πολιτιστικου Συλλόγου ΜΑΡΚΙΔΕΣ ΠΟΥΛΙΟΥ )

περισσότερα