Πολιτιστικό Κέντρο ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Το Πολιτιστικό Κέντρο ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ στη Σιάτιστα θεμελιώθηκε το 2002 στη Σιάτιστα με χορηγία του ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη».
Σ
τη συνέχεια για την αποπεράτωσή του το έργο χρηματοδοτήθηκε και από το Δήμο Σιάτιστας (ο Δήμος για τη χρηματοδότηση αυτή συνήψε δάνειο), εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και ενισχύθηκε από αυτό  και  ολοκληρώθηκε με νέα χορηγία του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη». Εγκαινιάστηκε στις 30 Αυγούστου 2014.
Φωτογραφία: Sierra Fm

περισσότερα