Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη-         Κουκουλίδειο Πνευματικό Κέντρο

   Ένα μεγάλο μέρος χειρογράφων και σπανίων εκδόσεων βιβλίων της Μανούσειας Βιβλιοθήκης που στεγάζεται στο Κουκουλίδειο Πνευματικό Κέντρο, προέρχεται από τη δωρεά της προσωπικής βιβλιοθήκης του Θεόδωρου Μανούση, προς τιμήν του οποίου φέρει το όνομα Μανούσεια. Επίσης, στη Μανούσεια Βιβλιοθήκη περιήλθαν σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, τα οποία δώρισαν σε σχολεία της Σιάτιστας λόγιοι και διδάσκαλοι ευεργέτες της πόλης, τόσο πριν όσο και μετά το Θεόδωρο Μανούση.

Φωτογραφία: Συλλογή Γιώργου Λογδανίδη

περισσότερα