ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Η δημιουργία της είναι μια από τις πρώτες -χρονολογικά - εργασίες μαθητών και καθηγητών του Τραμπαντζείου Γυμνασίου. Η Συλλογή αυτή αποτελείται από οστά θηλαστικών της πλειστόκαινης υποπεριόδου του Καινοζωικού αιώνα, και από όστρακα ελασματοβραγχίων και γαστεροπόδων. Ιδρυτής της, το 1906, ο καθηγητής του Τραμπαντζείου Γυμνασίου Αναστάσιος Δάνας. Νέα έκθεση της συλλογής εγκαινιάστηκε στις 18/8/2011 –αποτέλεσμα της επιστημονικής φροντίδας της κ. Τσουκαλά Ευαγγελίας, Δρ Παλαιοντολογίας, Αναπλ. Καθηγήτριας του Α.Π.Θ. και ομάδας παλαιοντολόγων από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

Φωτογραφία: Συλλογή Αικ. Ζωγράφου

περισσότερα