Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας 

Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο ιδρύθηκε και προικοδοτήθηκε από το σιατιστινό Ιωάννη Τραμπαντζή. Το κτήριο θεμελιώθηκε το 1888 και ολοκληρώθηκε το 1889

Αρχιτέκτονας του κτηρίου ήταν ο αυτοδίδακτος Κώστας Πιπιλιάγκας από τη Βλάστη.

Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο με το ΦΕΚ 785/Β/13-12-1990 χαρακτη-ρίστηκε ως ιστορικά διατηρητέο μνημείο.

Φωτογραφία: Συλλογή Γιώργου Λογδανίδη περισσότερα