ρός Ναός προς τιμήν των Γενεθλίων Ιωάννου του Προδρόμου 

Ο ναός εκτιμάται ότι ανοικοδομήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Σ. Κίσσα, δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικότερο μνημείο στον ελλαδικό χώρο, που να δείχνει όχι μόνο την εισαγωγή της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, αλλά και την αποδοχή της από την ελληνική κοινωνία. 

Φωτογραφία: Συλλογή   Τάκη Μπάτζιου περισσότερα