Ιερός Ναός προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά 

Είναι κτισμένος ανάμεσα στη Γεράνεια και τη Χώρα. Πάνω από τη μεσηβρινή θύρα, στο εσωτερικο του, σώζεται η επιγραφή:

"Ανιστορήθη ο θείος και πάνσεπτος ναός των αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Μηνά, Βίκτορος και Βικεντίου αρχιερατεύοντος προεδρικώς του μακαριωτάτου και λογιωτάτου πρώην Αχριδών Κου Κου Ζωσιμά, γέννημα  και θρέμμα της πατρίδος, ανεκαινίσθη προ χρόνων εις τους 1701 ......."

Φωτογραφία: Συλλογή   Γιώργου Λογδανίδη περισσότερα