Ιερός Ναός προς τιμήν του Οσίου πατρός ημών Αντωνίου 

Βρίσκεται στη συνοικία της Γεράνειας. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου, όπως και οι περισσότεροι ναοί της πόλης μας, έγινε με δωρεές και προσωπική εργασία των απανταχού Σιατιστέων. "Ο θεμέλιος λίθος του Ναού ετέθη την 28ην Ιουλίου 1959 και εντός διετίας απεπερατώθη ο Ναός", σημειώνει ο παπα-Νικόλαος Α. Δάρδας στο βιβλίο του

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ.

Ο παπα-Νικόλας Δάρδας υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της ανέγερσης του Ναού.

Φωτογραφία: Συλλογή   Γιώργου Λογδανίδη περισσότερα