Αρχοντικό Χατζηγιαννίδη-Νεραντζόπουλου 

Το Αρχοντικό Χατζηγιαννίδη-Νεραντζόπουλου βρίσκεται στη Χώρα στην πλατεία Τρία Πηγάδια. Στον πρώτο όροφο συναντούμε τον ωραιότερο ηλιακό από όλους τους ηλιακούς όλων των αρχοντικών της Σιάτιστας. Σε μια εντοιχισμένη πλάκα στη μικρή πλευρά του Γ της εισόδου υπάρχει η χρονολογία 1754, ενώ σε μια ζωγραφιά ενός δωματίου υπάρχει η χρονολογία 1755. Προφανώς οι παραπάνω χρονο-λογίες σχετίζονται με τη θεμελίωση και διακόσμηση του Αρχοντικού.

Φωτογραφία: Συλλογή Γιώργου Λογδανίδη περισσότερα