Αρχοντικό Πούλικως 

Βρίσκεται πολύ κοντά στην πλατεία της Γεράνειας. Σε ένα αγκωνάρι, έχει σκαλιστεί επιγραφή με χρονολογία 1754 και αναγραφή η οποία παραπέμπει στο όνομα Θεόδωρος Εμμανουήλ.

Ωστόσο το Αρχοντικό είναι γνωστό με το όνομα μιας γυναί-κας, της Ελένης Πουλκίδου (Πούλικως), κόρης του Λάζαρου Πουλκίδη, η οποία το κατοίκησε πολύ αργότερα και το κληρο-νόμησε το 1910 από τη μητέρα της. Στο «καλό» χειμωνιάτικο δωμάτιο του ορόφου αυτού σώζεται το εξαιρετικής τέχνης τζάκι.

Φωτογραφία: Συλλογή Γιώργου Λογδανίδη περισσότερα