Αρχοντικό κυρα-Σανούκως 

Το Αρχοντικό κυρα-Σανούκως βρίσκεται στη γειτονιά του Μπούνου. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος έκτισε το Αρχοντικό. Ήταν γνωστό σαν αρχοντικό Χατζηγιάννη, καθώς μέχρι το 1920 ανήκε σε γνωστή οικογένεια εμπόρων, την οικογένεια Χατζηγιάννη, αλλά δεν γνωρί-ζουμε αν ο πρώτος ιδιοκτήτης ήταν πρόγονος της οικογένειας αυτής. Στη μόνη τοιχογραφία που σώζεται σε δωμάτιο του Αρχοντικού ανά-μεσα σε κυπαρίσσια και άνθη, γράφει «+ 1742 Φεβρουαρίου 6. ΓΕΩΡΓΙ ΠΑΒΛΗ» και από κάτω «Μαστ Γεωργ Μιχαλις».

Η παράδοση λέει πως στην επιχείρηση αντιμετώπισης επιδρομής Αλβανών  συμμετείχαν ακόμα και γυναίκες με θρυλικό πρόσωπο την οικοδέσποινα του σπιτιού αυτού , την κυρα-Σανούκω.

Φωτογραφία:
Συλλογή Καλλιόπης Μπόντα-Ντουμανάκη
περισσότερα