Αρχοντικό Τζώνου

 Σε μια γειτονιά που στη Σιάτιστα είναι γνωστή ως Τζωνάδικα, δίπλα στο Αρχοντικό Πούλικως, βρίσκεται το Αρχοντικό Τζώνου. Πληροφορίες για τους αρχικούς ιδιοκτήτες του δεν έχουμε. Το Αρχοντικό τον προηγούμενο αιώνα ανήκε στις οικογένειες Νικολάου και Θεοδώρου Τζώνου από τις οποίες απαλλοτριώθηκε πριν λίγα χρόνια και ανήκει πλέον στο ΥΠ.ΠΟ. Στην πρόσοψη του Αρχοντικού υπάρχει επιγραφή με χρονολογία 1757. Ο καθηγητής Μουτσόπουλος στην εισήγησή του στο «Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Σιάτιστας» το 1994 υποστήριξε ότι η ζωγραφική διακόσμησης του Αρχοντικού έγινε το 1786. Το Αρχοντικό έχει τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των Αρχοντικών της Σιάτιστας (π.χ Πούλικως) και με την Υ.Α 2694/12-9-1970 (ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970) κηρύχτηκε διατηρητέο «προς προστασίαν της αξιολόγου αρχιτεκτονικής μορφής της και της εσωτερικής ξυλογλύπτου και γραπτής διακοσμήσεως». Ο καθηγητής Μουτσόπουλος φωτογράφησε και διέσωσε πολλές πληροφορίες για τη διακόσμηση του «καφέ οντά» του δευτέρου ορόφου. Κάποια διακοσμητικά μοτίβα ή παραστάσεις από αυτά που περιγράφει ο καθηγητής Μουτσόπουλος δεν σώζονται ή σώζονται σε πολύ κακή κατάσταση πλέον. Σε καλή κατάσταση σώζεται η παράσταση της «Κωνσταντινούπολης». Παρόμοια παράσταση έχουμε στο Αρχοντικό Αργυριάδη – Μαλιόγκα. Επίσης σώζονται ξυλόγλυπτα ταβάνια παρόμοια με εκείνα άλλων Αρχοντικών και  εκκλησιών  καθώς και κάποιοι αξιόλογοι φεγγίτες.

ΠΗΓΕΣ

Μουτσόπουλος Νικόλαος, Ο εσωτερικός διάκοσμος των Αρχοντικών της Σιάτιστας, εισήγηση στο 1ο αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου Σιάτιστας τον Αυγουστο του 1994 με θέμα: "Η Σιάτιστα μπροστά στο 2000", έκδοση του Δήμου Σιάτιστας.

Μουτσόπουλος Νικόλαος, Τα Αρχοντικά της Σιάτιστας [χ.τ], Τυπογρ.Παπαγεωργίου [χ.χ](Απόσπασμα από εκτενέστερη εργασία της κ. Καλλιόπης Μπόντα-Ντουμανάκη)