ΟΔΟΣ: Μιχαήλ Παπαγεωργίου

 

Μιχαήλ Παπαγεωργίου

(Σιάτιστα, 1727-Βιέννη, 1796).

Είναι ο συγγραφέας του πρώτου ελληνικού Αλφαβητάριου*.

 

 

Γεννήθηκε στη Σιάτιστα στα 1727. Άκουσε τα εγκύκλια μαθήματα στη Σιάτιστα, τα ανώτερα στα Ιωάννινα κοντά στον Ευγένιο το Βούλγαρη.

Ύστερα έγινε διδάσκαλος στη Σιάτιστα, στη Σέλιτσα, σημερινή ονομασία Εράτυρα, και στο Μελένικο. Στη συνέχεια πήγε στη Βιέννη, όπου έμαθε τη γερμανική και λατινική γλώσσα και παρακολούθησε μαθήματα Φιλοσοφίας και Ιατρικής .

Λόγιος, ρήτορας, ποιητής και φιλόσοφος έγραψε το πρώτο ελληνικό Αλφαβητάριο* το έτος 1771 στη Βιέννη. Πέθανε στα 1796. Στα τέλη της ζωής του τού παραστάθηκε ο Δημήτριος Ψαράς, σιατιστινός απόδημος στη Βιέννη.

Έγραψε πολλά συγγράμματα, από τα οποία άλλα εκδόθηκαν και άλλα έμειναν ανέκδοτα. Ένα από αυτά που έχουν εκδοθεί είναι:

Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της Γερμανικής γλώσσης, Βιέννη 1772. Το βιβλίο αυτό ουσιαστικά είναι η Γερμανική άνευ διδασκάλου για αρχαρίους, για Έλληνες μετανάστες της εποχής του. Γραμμένο με φροντίδα για τον απλό λαϊκό συμπατριώτη του, που αναγκάζεται να ζήσει, να εργαστεί, να δημιουργήσει σε μια ξένη χώρα, της οποίας τη γλώσσα δεν την ξέρει.

*Η Ευγενία Κεφαλληναίου στο βιβλίο της «Νεοελληνικά Αλφαβητάρια» γράφει σχετικά: «την πραγματική, πάντως, εικόνα του περιεχομένου των αλφαβηταρίων μας δίνει το βιβλίο του Μιχαήλ Παπά Γεωργίου, το οποίο με τίτλο Μέγα Αλφαβητάριο εκδόθηκε στη Βιέννη το 1771 και θεωρείται το αρχαιότερο χρονολογημένο έντυπο ελληνικό αλφαβητάριο».

ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φ., Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης.., σελ. 245.

Κεφαλληναίου Ευγενία, Νεοελληνικά Αλφαβητάρια 1771-1981.

Λάιος Γεώργιος, Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι Χατζηµιχαήλ και Μανούση.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.