ΟΔΟΣ: Παλαιοχώρας

        Κατά μεγάλη πιθανότητα το αρχικό όνομα ήταν «Παλιόχουρα», που παραπέμπει στο ομώνυμο τοπωνύμιο, για το οποίο χαρακτηριστικά αναγράφεται σε σχετικο άρθρο*: «σην Παλιόχουρα», τοποθεσία προς τα Α του Βύθου (Βύθος: χάντακας, όπου χύνονται τα νερά της Τσερβένας, βρίσκεται προς τα Α. της Τσερβένας).

 

ΠΗΓΕΣ

*Συμβολή στο τοπωνυμικό της Σιάτιστας, συλλογική εργασία δημοσιευμένη στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1972.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.