ΟΔΟΣ: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

 

Κωνσταντίνος ΙΑ΄, ο Παλαιολόγος.

Ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας.

Πέρασε στο θρύλο και στη λογοτεχνία  ως «ο μαρμαρωμένος βασιλιάς». 

 

Ήταν ο τελευταίος Αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1404, στέφθηκε αυτοκράτορας στον Μυστρά (6 Ιανουαρίου 1449) και πήγε στην Κωνσταντινούπολη.

Στις 7 Απριλίου 1453 ο Μωάμεθ Β΄ άρχισε την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης και 21 Μαΐου έκανε μια τελευταία πρόταση στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο: οι πολιορκημένοι να παραδώσουν την Πόλη και να φύγουν όποιοι επιθυμούν συναποκομίζοντας τα υπάρχοντά τους.

Η περήφανη απάντηση του Κωνσταντίνου ήταν:

«... το δε την Πόλιν σοι δούναι ούτε εμόν εστι ούτε άλλου τινός των κατοικούντων εν ταύτη· κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών».

           (=Το να σου παραδώσουμε την Πόλη δεν είναι αρμοδιότητα δική μου ούτε οποιουδήποτε άλλου από όσους κατοικούν σ' αυτή, γιατί όλοι μας με ελεύθερη απόφασή μας προτιμούμε να πεθάνουμε και δε μας νοιάζει για τη ζωή μας ).

          29 Μαΐου 1453 «η Πόλις εάλω», η Πόλη κυριεύτηκε.

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄, ο Παλαιολόγος στις 29 Μαΐου 1453 έπεσε στη μάχη κατά την Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς.

Πέρασε στον θρύλο και στη λογοτεχνία ως «ο μαρμαρωμένος βασιλιάς». Στη «Φλογέρα του Βασιλιά», Λόγος ΙΑ΄,του Κωστή Παλαμά διαβάζουμε:

«Μαρμαρωμένος βασιλιάς, και θα ξυπνώ· απ’ το μνήμα

το μυστικό και το άβρετο που θα με κλιή, θα βγαίνω,

και τη χτιστή Χρυσόπορτα ξεχτίζοντας θα τρέχω,  

και καλιφάδων νικητής και τσάρων κυνηγάρης,

πέρα στην Κόκκινη Μηλιά θα παίρνω την ανάσα».

 ΠΗΓΕΣ:

Εκδοτικής Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Θ΄, σελ 204-213 .

ΑΠΑΝΤΑ Κωστή Παλαμά. Τόμος Ε΄, εκδόσεις Γκοβόστη, σελ.144.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.