ΟΔΟΣ: Αλεξάνδρου Οικονομίδη

 

 

Οικονομίδης Αλέξανδρος ,

(1865-1923),*

γιατρός και Δήμαρχος της Σιάτιστας.

 

 

 

Ο Αλέξανδρος Οικονομίδης γεννήθηκε στη Σιάτιστα κατά την 6η δεκαετηρίδα του 19ου αιώνος, άκουσε στην πατρίδα του τα πρώτα γράμματα, τα δε γυμνασιακά στην Καβάλα, όπου χρημάτισε βοηθός φαρμακοποιού, και στας Αθήνας. Ύστερα από τις γυμνασιακές σπουδές ενεγράφη στο Εθνικό Πανεπιστήμιο και αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Ιατρικής. Το ιατρικό επάγγελμα εξήσκησε στην ιδιαίτερη πατρίδα Σιάτιστα μονίμως …

Ως ιατρός, ήταν οπαδός της ψυχοθεραπείας και στην εξάσκηση του επαγγέλματός του τον διέκρινε η αφιλοκέρδεια· …

. …Στον Μακεδονικό Αγώνα υπήρξεν ένα από τα πρώτα και ενθουσιωδέστερα μέλη της επιτόπιας Επιτροπής Αμύνης, από την οποίαν αναγκάσθηκε με καταφανή λύπη του να παραιτηθεί, για να άρει τους λόγους που έφεραν ποτε (κάποτε) σε διαφωνία τα μέλη της Επιτροπής. Ο καπετάν Βρόντας <ανθυπίλαρχος Βασίλειος Παπάς> εξετίμησεν, όπως άξιζε, τη διαγωγή του και τον εφοδίαζε (εφοδίασε) με ένα πατριωτικότατο γράμμα.

Ο Αλέξανδρος υπηρέτησε την πατρίδα του ως έφορος των σχολείων πολλά έτη· εν τούτοις και αυτός ποτίσθηκε με πίκρες, διότι και αυτός καταδιώχθηκεν από τον αρχιερέα Σεραφείμ και καταγγέλθηκε στις τούρκικες αρχές για τα φιλελεύθερα αισθήματά του. Στάθηκεν όμως ευτυχής, διότι αξιώθηκε να ιδεί να εκπληρώνονται οι πατριωτικοί του πόθοι και να χρηματίσει στην Κοινότητα, ελεύθερη πλέον, δήμαρχος αυτής**, οπότε και προέβη στην κατασκευή του δρόμου που φέρει στον Προφήτη Ηλία. Απέθανε κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνος ***

ΠΗΓΕΣ

*Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

** Αναφέρεται ως Δήμαρχος Σιάτιστας το 1915, Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, φύλλο της 2ας/8/1915, σελ. 5. Επίσης υπογράφει ως Δήμαρχος Σιατίστης έγγραφο με ημερομηνία 5/11/1916.

***  απόσπασμα από το βιβλίο του Φίλιππου Ζυγούρη Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 553.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90. 

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.