ΟΔΟΣ: Γεωργίου Νιόπλιου

 

 Νιόπλιος  Γεώργιος , διακεκριμένος πρόκριτος της Σιάτιστας.

 «…Ο Γεώργιος Νιόπλιος ή Ρούσης, ο νεότερος γεννήθηκε στη Σιάτιστα κατά το δεύτερο ήμισυ της 18ης εκατονταετηρίδας. Έλαβεν επιμελημένην ανατροφήν, ήταν κάτοχος πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών, φυσικά ευφυής και εξαιρετικά εύγλωττος. Οι σύγχρονοι αυτού, όταν γίνονταν λόγος για την ευγλωττία, έλεγαν: Δυο μονάχα μιλούν με γλύκα, ο Νιόπλιος από τη Σιάτιστα και ο κυρ Αλέξης, άνθρωπος του Σουλτάνου, που έμενε στα Γιάννινα.

Από τα 1800 <ο Γ. Νιόπλιος ή Ρούσης ο νεότερος> αναμείχτηκε ενεργώς στα πράγματα της Κοινότητας και διευθύνει (διηύθυνε) αυτά, τόσο τα εκπαιδευτικά όσο και τα πολιτικά. Τον βλέπομε από τότε έφορο των σχολείων, μέλος της Εθνικής Εταιρείας των Φιλικών, αρχηγό της διοργάνωσης αμύνης ενάντια των επιδρομέων της πατρίδος του και γενικά σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε ανάγκη της κοινότητας το Νιόπλιο βλέπομε να πρωτοστατεί.

…Στα 1827 ο Νιόπλιος με 400 Σιατιστινούς έχει αποκρούσει τον Αλβανό Ταφήλ Μπούζην και έσωσε τη Σιάτιστα από τη λεηλασία.

Στα 1828 ο Νιόπλιος έσωσε τη Σιάτιστα από τους Αλβανούς που είχαν επιδράμει με αρχηγούς τους Αρσλάν και Βελή μπέην.

Και στα 1830 ο γενναίος Νιόπλιος έσωσε τη Σιάτιστα από επιδρομήν <του Καχριμάν Βέη>, και πολύ δίκαια η λαϊκή ποίηση απαθανάτισε το όνομά του στα δημώδη τραγούδια:

Όσ’ ειν’ ο Νιόπλιος ζωντανός, Ταφίλ κι Ασλάμπεη,

κανένα δεν φοβάται ,

έχει τριακόσιους στο σπαθί, Ταφίλ κι Ασλάμπεη,

και χίλιους στο ντουφέκι…..».

ΠΗΓΕΣ

(Αποσπάσματα από τα Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, του Φιλίππου Αν. Ζυγούρη, σελ. 335).

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.