ΟΔΟΣ: Δημητρίου Μπήτσια

 

Μπήτσιας Δημήτριος,

Δήμαρχος Σιάτιστας το 1884. 

Την πληροφορία για τη χρονολογία που διατέλεσε Δήμαρχος την πήραμε από το βιβλίο του Φ. Ζυγούρη στη σελ. 51:

«… Την έλλειψη των υδάτων αισθάνονται όλοι και μεγάλες καταβάλλονται προσπάθειες για την αύξηση αυτών, και έγιναν κατά καιρούς πολλές μελέτες και απόπειρες για το σκοπό αυτόν. Πρώτη κίνηση για τούτο έγινε το 1884, επί αρχιερέως Αθανασίου του Μεγακλέους και του Δημάρχου Δημητρίου Μπήτσια. Επάνω από τα Εννιά Πηγάδια και πέρα από τα δυο κουριά, Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γεωργίου, είναι ένα μέρος που φέρνει το όνομα Νεράιδα. Εκεί η παράδοση λέγει ότι έβγαινε άφθονο νερό, με το οποίο εκινείτο μύλος που βρίσκονταν στο λάκκο που έχει το όνομα «Παληόμυλος». Αυτό το νερό ρίφτηκεν η γνώμη να βρεθεί και να <μετα>φερθεί στην πόλη και για τούτο έγινε μια εκδρομή εκεί, στην οποία και ο χαράσσων τις γραμμές αυτές έλαβε μέρος. Πήγαμε εκεί αρχιερεύς, δήμαρχος, διδάσκαλοι και πολλοί πρόκριτοι τον Αύγουστο και είδαμε ένα βράχο φέροντα μια σχισμάδα υγρή. Βάλαμε σ’ αυτήν το αυτί μας και ακούσαμε τον ρουν του νερού, μα πολύ βαθιά…».

Στον «Κώδικα Ζωσιμά» υπάρχει σημείωση του γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατιστης, επί ποιμαντορίας Αθανασίου του από Κώου (1893-1900), Μαργαρίτου Τουμπαλίδου με ημερομηνία 24/11/1896, στην οποία αναφέρεται ότι ο Δημ. Μπήτσια είναι συγγενής του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Αχριδών Ζωσιμά.

ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 51.

Καλινδέρης Μιχ., Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686-), σελ. 128.

Εκλογικός Κατάλογος της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης 1915.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.