ΟΔΟΣ: Δημητρίου και Κωνσταντίνου Μπατσή

  

Μπατσής Δημήτριος του Νικολάου, (1921-1943), σκοτώθηκε κατά την περίοδο της Γερμανοϊταλικής κατοχής 1941-44 από τους Ιταλούς.

Μπατσής Κωνσταντίνος του Νικολάου, (1925-1944), σκοτώθηκε κατά την περίοδο της Γερμανοϊταλικής κατοχής 1941-44 από τους Γερμανούς.

 

ΠΗΓΕΣ

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας, σελ.129.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Το γενεαλογικό Δένδρο της οικογενείας μου, σελ. 22 και 23.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 76/1992.