ΟΔΟΣ: Γεωργίου Μήκα

 

Μήκας* Γεώργιος του Δημητρίου

(1880-1943).  

Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας.

 

 

«…Ο Γεώργιος Μήκας, έμπορος καπνών, εξυπηρέτησε (υπηρέτησε) με πολλούς τρόπους την ιδιαίτερη πατρίδα του Σιάτιστα. Ως έμπορος καπνών, ανακούφισε αρκετά τους καπνεργάτες με το να επεξεργάζεται τα καπνά του στη Σιάτιστα, ενώ μπορούσε, με όρους πιο συμφέροντας, να τα επεξεργάζεται στη Νεάπολη και αλλού. Ως Δήμαρχος της Σιάτιστας**, χρησίμευσε ως υπόδειγμα καλής και αφιλοκερδούς διεύθυνσης των κοινοτικών πραγμάτων. Ως έφορος των σχολείων και ως μέλος της επιτροπής ανεγέρσεως του Αγίου Δημητρίου, έδειξε ζήλο απαράμιλλο, αλλά και ως ευεργέτης αναδείχτηκε σημαίνων. Με τη διαθήκη του αφήνει <στην Κοινότητα>, ύστερα από το θάνατο της συζύγου του, το κτήμα του, όπου στεγάζονται <την εποχή που έγραφε ο Φίλιππος Ζυγούρης> τα γραφεία του Δημοσίου Ταμείου και της Κοινότητας. … Ο Γ. Μήκας εδώρησε και ένα κώδωνα, με τον οποίο γίνεται γνωστή η ώρα της καθημερινής έναρξης των μαθημάτων των σχολείων<σήμερα είναι στον περίβολο του 1ου Δημοτικού σχολείου Σιάτιστας>...». ***

* συναντάται και ως Μήκακας.

**Χρημάτισε Πρόεδρος της Κοινότητας Σιάτιστας από τα μέσα του 1929 μέχρι το τέλος του 1931 διαβάζουμε στο Σιατιστέων Μνήμη σελ. Γ126.

ΠΗΓΕΣ

Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, φύλλο της 14ης/6/1930.

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλα της 12ης/8/1929, και της 23ης/7/1931.

***Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα…, σελ. 485.

Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας.

**Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

*Εκλογικός Κατάλογος της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης 1915.

Μητρώο Αρρένων Δήμου Σιάτιστας.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.