ΟΔΟΣ: Μεθοδίου Ανθρακίτη

 

Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης (1660-1749),

δίδαξε στην Ελληνική Σχολή Σιατίστης το 1720,

είναι αυτός που εισήγαγε τα ανώτερα μαθηματικά, τις «επιστήμες» όπως λέγονταν,

στα ελληνικά σχολεία επί Τουρκοκρατίας (τον 18ο αι.). 

Ήταν θεολόγος, φιλόσοφος και μαθηματικός. Εισήγαγε τα ανώτερα μαθηματικά, <Άλγεβρα, Γεωμετρία, Τριγωνομετρία>, τις «επιστήμες» όπως λέγονταν, στα ελληνικά σχολεία επί Τουρκοκρατίας (τον 18ο αι.).

Το βιβλίο για τη διδασκαλία τους, η «Οδός Mαθηματικής», το μετέφρασε από τα λατινικά και το ερμήνευσε συνοπτικά. Στη συνέχεια o μαθητής του και διάδοχός του στη διδασκαλία Μπαλάνος Βασιλόπουλος το επεξεργάστηκε στη γλώσσα και στο περιεχόμενο, το εμπλούτισε και το εξέδωσε το 1749 σε τρεις τόμους.

Το βιβλίο περιλαμβάνει γεωμετρία, σφαιρικά, γεωδαισία, εικονομετρία, αστρονομία κ.ά. και η έκδοσή του έγινε «επιμελεία και διορθώσει» του Γεωργίου Κωνσταντίνου του Ζαγορίτου.

{« Στην Ελληνική Σχολή Σιατίστης το 1720 δίδαξε ο Μεθόδιος ο Ανθρακίτης, …. Ο Μεθόδιος γεννήθηκε στα Ιωάννινα κατά τα μέσα της 17ης εκατονταετηρίδας, άκουσε μαθήματα στο Γεώργιο Σουγδουρή στα Ιωάννινα. Έπειτα πήγε στην Ιταλία, εφημέριος στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία, και ασχολήθηκε στα (με τα) Μαθηματικά και στη (με τη) Φιλοσοφία. Γύρισε στην Ελλάδα ύστερα από τα 1700 και δίδαξε με ευδοκίμηση στις Σχολές Ιωαννίνων, Καστοριάς και Σιάτιστας. Επειδή δε επεχείρησε να διδάξει τη Φιλοσοφία του Καρτεσίου και Μαλεμβραχίου, των οποίων είχε μεταφράσει μερικά από τα συγγράμματά τους, κατηγορήθηκε στη Μεγάλη Εκκλησία ως καινοτόμος και αφορίσθηκε. Το αφοριστικό, υπογραμμένο από τους τότε συνοδικούς αρχιερείς, σώζεται στον κώδικα της Ι. Μητρόπολης Σιατίστης, Κώδικας Ζωσιμά, όπου στάλθηκε με γράμμα συνοδικό στον άγιο Σισανίου...». <Είχε προηγηθεί, Ιούλιο 1723,  άλλη συνοδική επιστολή προς τον άγιο Σισανίου Ζωσιμά  > «... για να αποστείλει τον Μεθόδιο Ανθρακίτη στην Κωνσταντινούπολη, για να απολογηθεί. Ο Μεθόδιος <μετά τον αφορισμό>, πήγε στα Πατριαρχεία  απολογήθηκε στη Σύνοδο, που πρόεδρος ήταν ο πατριάρχης Ιερεμίας ο Γ΄, και απαλλάχτηκε, αλλά το σύγγραμμά του κάηκε σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου, για «περιορισμό και σωφρονισμό των φιλοσοφούντων»}*.

 

 

*απόσπασμα από το βιβλίο του Φίλιππου Ζυγούρη, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, σελ. 244.

 

ΠΗΓΕΣ

Ζυγούρης Φίλιππος , Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής.

Χατζής Δημήτριος, Το κείμενο της ομολογίας του Μεθόδιου Ανθρακίτη. Ελληνικά, τομ. 17 (1962), σελ.296-306.

Ψημμένος Νίκος, Για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη. Μελετήματα. Εκδόσεις «Δώτιον», Ιωάννινα 2007.

Πολλές πληροφορίες στις εγκυκλοπαιδειες:

ΠΥΡΣΟΣ Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεια, ΠΥΡΣΟΣ Α.Ε. Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών, Αθήναι. 

ΗΛΙΟΣ, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Έκδοσις της Εγκυκλοπαιδικής Επιθεωρήσεως ΗΛΙΟΣ, Αθήναι. 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.