ΟΔΟΣ: Μεγάλου Κωνσταντίνου

 

Μέγας Κωνσταντίνος, Βυζαντινός αυτοκράτορας.

Άγιος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος γεννήθηκε περί το 280 μ.Χ. στην πόλη Ναϊσσό (σημερινή Νίσσα της Σερβίας).

Γονείς του ήταν ο Κωνστάντιος ο Α΄ ο Χλωρός και μητέρα του η Ελένη–μετέπειτα Αγία Ελένη-από το Δρέπανο της Βιθυνίας.

Ο Κωνσταντίνος σε ηλικία 18 ετών έγινε στρατιωτικός και γρήγορα προήχθη στα ανώτατα αξιώματα του στρατού.

Ήταν ο πρώτος ρωμαίος αυτοκράτορας ο οποίος ευνόησε τη Χριστιανική Εκκλησία μετά από τρεις αιώνες απηνών διωγμών {με το Διάταγμα των Μεδιολάνων, γνωστό και ως Διάταγμα της ανεξιθρησκίας που υπογράφτηκε  στο Μιλάνο (Μεδιόλανα) το Φεβρουάριο του 313 μ.Χ.}.

Μετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους του στο αρχαίο Βυζάντιο και έκτισε τη Βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη.

Λίγο πριν πεθάνει αξιώθηκε και του Αγίου Βαπτίσματος. Εκοιμήθη το έτος 337.

Ο Κωνσταντίνος ενδιαφέρθηκε πολύ και για τα ιερά σεβάσματα των χριστιανών, για το λόγο αυτό απέστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του, για να βρει τον Τίμιο Σταυρό.

ΠΗΓΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ECCLESIA» στην ακόλουθη διεύθυνση:  http://www.ecclesia.gr/ greek/synaxaire/synaxari.asp ανάρτηση της 9/5/2013.

Μαστραπά Αντώνη, Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, για την Α΄τάξη Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, 2008, σελ. 236.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Ζ΄ τόμος, της Εκδοτικής Αθηνών.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.