ΟΔΟΣ: Μεγάλου Αλεξάνδρου

 

Μέγας Αλέξανδρος (356 π.Χ.-323 π.Χ.),

βασιλιάς των Μακεδόνων, 

ηγήθηκε της εκστρατείας των Ελλήνων εναντίον των Περσών

κι έφερε τον ελληνικό πολιτισμό τα βάθη της Ασίας.

 

Γεννήθηκε το 356 π.Χ. στην Πέλλα, την πρωτεύουσα του Μακεδονικού βασιλείου. Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος Β', γιος του Αμύντα Γ'. Μητέρα του ήταν η Ολυμπιάδα, πριγκίπισσα του δυναστικού οίκου των Μολοσσών της Ηπείρου.

Περίπου το 343/342 π.Χ. ανέλαβε την εκπαίδευσή του ο γνωστός φιλόσοφος και μαθητής του Πλάτωνα Αριστοτέλης από τα Στάγειρα.

Έμαθε από πολύ νωρίς να ιππεύει και είναι γνωστός ο έξυπνος τρόπος με τον οποίο δάμασε το αγαπημένο του άλογο, τον Βουκεφάλα .

Έγινε βασιλιάς το 336 π.Χ., ύστερα από τη δολοφονία του πατέρα του Φιλίππου.

Το 334 π.Χ. ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον των Περσών και δεν ξαναγύρισε ποτέ στη Mακεδονία. Πέθανε στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ.

«O Αλέξανδρος ξεκίνησε το Μάιο του 334 π.Χ. την εκστρατεία κατά των Περσών, η οποία παρουσιάστηκε ως εκδίκηση για την καταστροφή των ελληνικών ιερών και πόλεων από τον Ξέρξη, πριν από σχεδόν ενάμιση αιώνα.*

Σταδιακά κατέλυσε το περσικό κράτος, καταλαμβάνοντας όλες τις χώρες μέχρι τις αφρικανικές ερήμους στα νότια και τους ποταμούς Ιαξάρτη και Ινδό στα ανατολικά**».

 

Χαρακτηριστικό της απήχησης και αποδοχής της μορφής του στην περίοδο της ελληνικής παλιγγενεσίας είναι το ακόλουθο απόσπασμα του βιβλίου του Γεωργίου Παπαζώλη Διδασκαλία, ήγουν ερμηνεία της πολεμικής τάξεως και τέχνης σε ελεύθερη απόδοση:

«…Όποιος θα μελετούσε ιστορίες βασιλέων παλιές και νεότερες θα έβλεπε ότι κατά καιρούς φάνηκαν στον κόσμο «μεγάλα μυαλά», που με τη φυσική τους εξυπνάδα και τις επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατάφεραν άλλα μεν να εφεύρουν την πολεμική τέχνη κι άλλα στη συνέχεια να την τελειοποιήσουν.

Από τους πιο αναγνωρισμένους αναφέρω σαν παράδειγμα το Φίλιππο το βασιλιά της Μακεδονίας, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος επινόησε και οργάνωσε την Μακεδονική Φάλαγγα και τη διάταξη πεζών και ιππέων στο πεδίο της μάχης.

Στη συνέχεια ο Μέγας Αλέξανδρος «το έβαλε εις πράξιν πολλάκις», εφάρμοσε δηλαδή αυτή την τεχνική, κι έτσι με πολύ μικρότερα σε αριθμό στρατεύματα από εκείνα του Δαρείου, του Πόρου, των Αιγυπτίων και άλλων εθνών κατάφερε να τους υποτάξει και να γίνει αυτοκράτορας όχι ενός βασιλείου και μιας Μοναρχίας αλλά μέρους της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Ίσως θα υπέτασσε και την Αμερική, αν ήξερε ότι υπήρχε...». 

ΠΗΓΕΣ

«Διδασκαλία, ήγουν ερμηνεία της πολεμικής τάξεως και τέχνης.

Η οποία δείχνει τους Κανόνας και την Μέθοδον της Πολεμικής επιστήμης, κατά την οποίαν την σήμερον τα στρατεύματα της Αυτοκρατορικής Μοναρχίας της Ρουσσίας γυμνάζονται εις την άσκησιν, περιέχουσα την τάξιν, τους βαθμούς και την άσκησιν, και μικράν ερμηνείαν του πώς να πορεύωνται μερικοί αξιωματικοί, διαλαμβάνουσά τε δια όλα τα αναγκαία, οπού μεταχειρίζονται εις ένα στράτευμα, κατά τον νυν τρόπον των Μοναρχιών της Ευρώπης.

Συντεθείσα παρά Κυρίου Γεωργίου Παπαζώλη, Μακεδόνος, Οφφικιάλου της Αρτιλερίας, ευρισκομένου εις την στρατιωτικήν δούλευσιν της Αυγούστης Αυτοκρατορίσσης της Μεγάλης Ρουσσίας εις πεζήν Ρωμαίϊκην φράσιν, χάριν των ομογενών αυτού Ρωμαίων στρατευομένων υπό την αυτήν Μοναρχίαν». Ενετίησι, ͵αψξε΄(1765).

Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων».

 *Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού   http://alexandros.ime.gr/campain.html  . 

 **Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού / ιστορικοί κόμβοι / ελληνική Ιστορία /    Ελληνιστική περίοδος / Πολιτική / Αλέξανδρος: http://www.fhw.gr/chronos /06/gr/politics/index101.html, ανάρτηση: 1/7/2013.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.