ΠΛΑΤΕΙΑ: Μαλάτι

  

                                                    5. ΠΛΑΤΕΙΑ Μαλάτι

ΟΔΟΙ

1.Χατζηγιαννάκογλου 2. Ρήγα Φεραίου  3. Σουλιωτών  

4. Κων/νου Παλαιολόγου    6. Σαχιναίων

 

Είναι το μόνο όνομα για την προέλευση του οποίου δυστυχώς δεν βρήκαμε καμιά πληροφορία.

ΠΗΓΗ

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: Συλλογή Καλλιόπης Μπόντα-Ντουμανάκη.