ΟΔΟΣ: Αλεξίου Λιάκου

 

 

 

Λιάκος Αλέξιος του Γεωργίου

(1894-1981),

 ευεργέτης της Σιάτιστας.

Κατασκεύασε δρόμο και μνημείο για τη μάχη της 4ης Νοεμβρίου 1912 στο ύψωμα «Υπ/γού Καπιτσίνη», (Γκραντίστι), έκτισε, το 1962, τον Ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη θέση «Βίγλα» και το 1967 δώρισε οικόπεδο στον Δήμο Σιάτιστας, (είναι το μισό του οικοπέδου στο οποίο κτίστηκε το ξενοδοχείο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ).

«…Ο ανηφορικός και ελικοειδής δρομίσκος που οδήγει άλλοτε εις τον Ναόν <Αγίου Χριστοφόρου>, αντεκατεστάθη τα τελευταία χρόνια δι’ αμαξητής οδού ομαλής και ευβάτου, οφειλομένης εις την φιλόφρονα συμβολήν του αξιοτίμου Ελληνοαμερικανού κ. Αλεξ. Γ. Λιάκου (Σιατιστέως) ο οποίος παρεχώρησε δωρεάν ικανόν αριθμόν τετραγωνικών μέτρων γης εξ αγροκτημάτων του και αρκετά χρήματα διά την κατασκευήν της οδού…»  σημειώνει, το 1964, ο Οικονόμος Νικόλαος Α. Δάρδας, εφημέριος Σιατίστης, στην εργασία του ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ.

 

ΠΗΓΕΣ

Δάρδας Νικόλαος  Α. Οικονόμος, ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ.

Μπόντας Γεώργιος, Ευεργέτες και δωρητές της Σιάτιστας.

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φύλλο της 6ης/11/1970, σελ. 7.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 76/1992.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.