ΟΔΟΣ: Οπλαρχηγού Λαζάρου Κωτούλα

 

 

 

Οπλαρχηγός
Λάζαρος Κωτούλας

Ο Λάζαρος Κωτούλας στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ του Ι. Αποστόλου αναφέρεται στην ομάδα εκείνων που έδρασαν ένοπλα στον Μακεδονικό Αγώνα.  Μάλιστα είχει το βαθμό του οπλαρχηγού.

 

ΠΗΓΕΣ

Αποστόλου Ιωάννης, Ιστορία της Σιατίστης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.