ΟΔΟΣ: Κωνσταντινουπόλεως

 

Κωνσταντινούπολη,

η Πόλη, η Βασιλεύουσα των μύθων και της πονεμένης Ιστορίας μας.

Σήμερα Ιστανμπούλ, πόλη της Τουρκίας. 

 

Κτίστηκε στη θέση της αρχαίας πόλης Βυζάντιο, αποικίας των Μεγαρέων,  εγκαινιάστηκε το 330 μ.Χ.  από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α΄ και ονομάστηκε «Νέα Ρώμη». Επικράτησε όμως το όνομα Κωνσταντινούπολη, η πόλη του Κωνσταντίνου.

Είναι κτισμένη στις δυο όχθες του Κεράτιου κόλπου και έτσι είναι η πόλη που ανήκει σε δυο ηπείρους: την Ασία και την Ευρώπη.

Από τα αξιοθέατά της: η Αγιά Σοφιά, το Τοπ Καπί και το Μπλε Τζαμί.

 

ΠΗΓΕΣ

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού:  http://www.ehw.gr/constantinople/ Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=10819#chapter_3, ανάρτηση: 1/7/2013.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.