ΟΔΟΣ: Χρήστου Κάβουρα

  

Κάβουρας Χρήστος του Δημητρίου. Στρατιώτης του 51ου Συντάγματος Πεζικού. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα το έτος 1914. Είναι νεκρός του Ελληνικού Στρατού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 1940-1945, εξαφανίστηκε στο ύψωμα 1878 (Μοράβα) στις 17-11-1940.

 

ΠΗΓΕΣ

Το αρχείο του συνεργάτη του siatistanews.gr κ. Γεωργίου Μπόντα.

Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ  ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 1940-1945, έκδοση ΔΙΣ, Αθήνα 1990.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 76/1992.