ΟΔΟΣ: Δημητρίου Ιωαννίδη

 

 

 

Ιωαννίδης Δημήτριος

(1841-1906),

μεγάλος ευεργέτης της Σιάτιστας.

 

Εργάστηκε ως δάσκαλος στην Ελληνική παροικία των Βελεσσών στη Σερβία, μετά ασχολήθηκε με την παραγωγή και το εμπόριο μάλλινων υφασμάτων και απέκτησε πολλά χρήματα, τα οποία χρησιμοποίησε για ευεργεσίες. Με το κληροδότημά του, μεταξύ άλλων, ενισχύονται άπορα άτομα, φοιτητές, σπουδαστές που κατάγονται από τη Σιάτιστα και φοιτούν σε Σχολές κάθε τύπου, προικοδοτείται κάθε χρόνο ένα κορίτσι, εκτελούνται έργα κοινής ωφέλειας στη Σιάτιστα.

Η διαθήκη του είναι και ο καθρέφτης των προθέσεών του. Παραθέτουμε απόσπασμα από τη μυστική ιδιόγραφη διαθήκη του, που συντάχτηκε στη Θεσσαλονίκη το 1903.

«…  Προς τούτοις διατάσσω και παρακαλώ, ίνα οι εκτελεσταί … δίδωσι κατ’ έτος (25) είκοσι πέντε λίρας Οθωμανικάς προς αγοράν και διανομήν αλεύρων τοις απόροις συμπατριώταις μου κατά τα Χριστούγεννα και Πάσχα … .Οι εν λόγω εκτελεσταί της μυστικής μου ταύτης διαθήκης θα διαθέτωσιν επίσης λίρας Οθωμανικάς (50) πεντήκοντα προς υπανδρείαν ομολογουμένως πτωχών απόρων και τιμίων κορασίων εκ τε της πατρίδος μου Σιατίστης, εκ Βιτωλίων και της Θεσσαλονίκης…..»

Την προτομή του, που βρίσκεται στο πάρκο / παιδική χαρά της Γεράνειας κοντά στον Άγιο Αντώνιο, φιλοτέχνησε ο Σώτος Αλεξίου. Την κατασκευή της χρηματοδότησε το Ιωαννίδειο Ίδρυμα. Τα αποκαλυπτήριά της έγιναν το 1989.

ΠΗΓΕΣ

Αρχείο Γεωργίου Μ. Μπόντα.

Κούγια Λεωνίδα, Μ., Ο ευεργέτης Δημήτριος Ιωαννίδης, «Σιατιστεύς» και το Ίδρυμά του.

Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.

Φωτογραφία: από το βιβλίο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονικης.