ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Θεοφίλου

 

Θεόφιλος,

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης (1869-1872*).

 

 

Ο Θεόφιλος, πριν γίνει Σισανίου και Σιατίστης, ήταν Επίσκοπος Σταγών. Έδρα της επισκοπής Σταγών ήταν η Καλαμπάκα.

 

*Η πληροφορία από τον Φ. Ζυγούρη. Νεότεροι μελετητές αναφέρουν ότι εποίμανε τη Μητρόπολη από τον Μάιο 1869 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1871, οπότε επαύθη. 

 

ΠΗΓΕΣ

Γιαννόπουλος Ν.Ι., «Χρυσόβουλλον της Επισκοπής Σταγών», Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις, τόμος 3ος.

Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.