ΟΔΟΣ: Αρχιεπισκόπου Ζωσιμά

 

Ζωσιμάς, Σιατιστινός κληρικός,

Επίσκοπος Σισανίου την περίοδο 1686-1746 και

Αρχιεπίσκοπος Αχριδών

τις περιόδους 1695-1699 και 1707-1709.

Γιος του παπά Νικολάου Ρούση, έγινε ιερέας, και απέκτησε οικογένεια. Γιος του είναι ο γνωστός λόγιος Γεώργιος Ρούσης. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του χειροτονήθηκε Επίσκοπος Σισανίου. Αργότερα έγινε Αρχιεπίσκοπος Αχριδών για δύο περιόδους χωρίς να παύσει να είναι και επίσκοπος Σισανίου.

Ήταν μεγάλη προσωπικότητα και άφησε τ’ αχνάρια του στην ιστορία της Σιάτιστας και όχι μόνο.

Μετέφερε την έδρα της Μητροπόλεως Σισανίου από το Σισάνιο στη Σιάτιστα.

Πρωτεργάτης στην ίδρυση της Σχολής Ζωσιμά, Ελληνικής Σχολής ανωτέρου επιπέδου, ανήγειρε ναούς, ανακαίνισε άλλους, ήρθε το 1716 σε μυστικές διαπραγματεύσεις με τον Κάρολο ΣΤ΄ της Αυστρίας για την απελευθέρωση της Δυτ. Μακεδονίας από τον τουρκικό ζυγό.

Εποίμανε την επαρχία για εξήντα ολόκληρα χρόνια.

ΠΗΓΕΣ

Βαρναλίδης Σωτήριος, Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ζωσιμάς (1686-1746) και η εκκλησιαστική και πολιτική δράσις αυτού.

Δάρδας Αναστάσιος, « Η Εκπαιδευτική κίνηση στην Σιάτιστα μετά την αρχιερατεία του Ζωσιμά και ως την ίδρυση του Τραμπαντζείου Γυμνασίου (1746- 1888) », περιοδικό Σιατιστινά, τεύχος 7.  

Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.

Σιάσιος Δημήτριος Γεωργίου, «Η Σχολή του Ζωσιμά. Από την Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Σιάτιστα κατά την Τουρκοκρατία», περιοδικό Σιατιστινά, τεύχος 7.

Εκδοτικής Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΔ.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.