ΟΔΟΣ: Αδελφών Εμμανουήλ

 

Αδελφοί Εμμανουήλ, συμμάρτυρες του Ρήγα Βελεστινλή. 

Τα αδέλφια Παναγιώτης και Ιωάννης Εμμανουήλ γεννήθηκαν στην Καστοριά. Από τη μεριά της μητέρας τους είχαν σχέση καταγωγής με τη Σιάτιστα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των ανακρίσεών τους από την Αυστριακή Αστυνομία.

Ο Παναγιώτης δούλευε στον εμπορικό οίκο του Αργέντη στη Βιέννη και ο Ιωάννης ήταν φοιτητής ιατρικής στη Βιέννη.

Και οι δυο ήταν ένθερμοι οπαδοί του Ρήγα Βελεστινλή.

Τον Δεκέμβριο του 1797, ύστερα από τη σύλληψη του Ρήγα και των άλλων συνεργατών του, συνέλαβε κι αυτούς η Αυστριακή Αστυνομία στη Βιέννη … γιατί γνώριζαν την Επαναστατική Προκήρυξη του Ρήγα και έψαλλαν το Θούριο και ως εκ τούτου ήταν «κατηγορούμενοι επί στασιαστικαίς σκευωρίαις», σύμφωνα με την έκθεση συλλήψεώς τους.

Οι Αυστριακοί παρέδωσαν τους αδελφούς Εμμανουήλ μαζί με το Ρήγα και τους Ευστράτιο Αργέντη, Αντώνιο Κορωνιό, Ιωάννη Καρατζά, Δημήτριο Νικολίδη, Θεοχάρη Τουρούντζια στους Τούρκους, οι οποίοι τους φυλάκισαν στον πύργο Νεμπόιζα στο Βελιγράδι και τους δολοφόνησαν στις 24 Ιουνίου 1798.

Ο Παναγιώτης ήταν μόνο 22 ετών και ο Ιωάννης 24 ετών.

 

ΠΗΓΕΣ

Λεγράνδ Αιμίλιος, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων, εκ των εν Βιέννη Αρχείων εξαχθέντα και δημοσιευθέντα υπό Αιμιλίου Λεγράνδ. Mετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Αθήνησιν 1891. Επανέκδοση από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών- Βελεστίνου- Ρήγα, Αθήνα 2000. 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.