ΟΔΟΣ: Μητροπολίτου Δανιήλ

 

Δανιήλ, επίσκοπος Σισανίου <1624, 1647,1652>. 

 

Στον ονομαζόμενο Κώδικα Ζωσιμά υπάρχει η ακόλουθη εγγραφή*:

 

Από την εγγραφή αυτή προκύπτει παρουσία του επισκόπου Δανιήλ στην επαρχία Σισανίου περί το 1647 ( γιατί 1801-154=1647).

Σύμφωνα με τον ερευνητή κ. Α. Δάρδα και τα έτη 1624 και 1652 είναι έτη αποδειγμένης παρουσίας του Δανιήλ στην επισκοπή Σισανίου. (Α.Ν.Δάρδας, Η Επισκοπή - Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης, σελ. 23).

 *Καλινδέρης Μιχαήλ, Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686- ), σελ.125.

 ΠΗΓΕΣ

Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.

Καλινδέρης Μιχαήλ, Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686- ).

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας με αριθμό 263/90.